Życzenia świąteczne

     

                            Niech magiczna moc
                            Wigilijnego Wieczoru
                            przyniesie spokój i rado
ść.
                            A Nowy Rok obdaruje
                            pomy
ślnością i szczęściem.
                            Najpi
ękniejszych Świąt Bożego Narodzenia
                            oraz Szcz
ęśliwego Nowego Roku życzy

                                                                       

                                         Bożena Kruk – Dyrektor PSP w Starym Korczynie

                                                                  wraz z Gronem Pedagogicznym