Doradztwo zawodowe

Drodzy Rodzice,
Wasze dzieci przygotowują się do jednej z ważniejszych decyzji w swoim życiu. Tą decyzją jest wybór szkoły ponadpodstawowej / ponadgimnazjalnej związanej z wyborem zawodu. Proces podejmowania decyzji zapewne nie tylko dla Waszych dzieci, ale i dla Was, Rodziców, jest ekscytujący i trudny. Dlaczego? Choćby dlatego, że świat edukacji oraz pracy zmienia się dynamicznie. Łatwiej będzie podjąć właściwą decyzję, jeśli będziecie mieć informacje między innymi o talentach, możliwościach, zainteresowaniach swoich dzieci, o zmianach w systemie edukacji, o najnowszych trendach  na rynku pracy. W większości  podejmowanie świadomych decyzji zawodowych wśród dzieci i młodzieży odbywa się wraz z rodzicami. 
Świętokrzyski Kurator Oświaty wraz z Dyrektorami szkół pragnie wspierać Was, Rodziców, w pełnieniu funkcji doradczych dla swoich dzieci.  W tym celu na terenie naszego powiatu został  uruchomiony Punktu Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego dla rodziców i uczniów szkół podstawowych i gimnazjów.  Ma on siedzibę w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 3 w Busku-Zdroju przy ul. Grotta 3.  Dzięki temu macie Państwo  możliwość:
skorzystania z konsultacji dla rodziców w szkole lub Punkcie Doradztwa 
 przeprowadzenia indywidualnej porady i diagnozy – po wcześniejszym ustaleniu terminu
uzyskanie informacji na temat  możliwości dalszego kształcenia dla ucznia
uzyskanie informacji na temat zawodów przyszłości i aktualnych trendów na rynku pracy.

Punkty Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego współpracują z różnymi instytucjami mogącymi wesprzeć prowadzoną działalność informacyjno-edukacyjną m.in. z OHP, Izbą Rzemieślników  i Pracodawców, urzędami pracy, ośrodkami akademickimi, Świętokrzyskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach.
Działalność Punktów Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego przeznaczona jest dla wszystkich tych,  dla których ważnym zagadnieniem i szczególną troską jest właściwe ukierunkowanie dzieci i młodzieży w wyborze kierunku kształcenia i przyszłego zawodu adekwatnego do przejawianych predyspozycji i zainteresowań.
Liczymy, że chętnie skorzystają państwo z proponowanej oferty współpracy.
https://kuratorium.kielce.pl/25773/komunikat-w-sprawie-powolania-punktow-doradztwa-edukacyjno-zawodowego/


Punkty Doradztwa Zawodowego w Busku –Zdroju:
Punkt Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 3 w Busku- Zdroju (wcześniejsze ustalenie porady pod nr tel. 608 356 155 po godz. 16)
Młodzieżowe Centrum Kariery OHP ul. Kościuszki 60/204 (wcześniejsze ustalenie porady pod nr tel. . 41 370 82 84 w godz. 9-16)
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Busku-Zdroju al. Mickiewicza 27 ( rejestracja telefoniczna 501 356 354, 41 378 3597 ) czynna od 8 do 17

 Oferta zawodów dostępna w sieci edukacji na terenie województwa świętokrzyskiego jest umieszczona  na stronie
 https://kuratorium.kielce.pl/pl/oferta-zawodow/


Doradztwo zawodowe – wybrane wartościowe strony internetowe
Doradztwo zawodowe dla dzieci i młodzieży:
http://doradztwo.ore.edu.pl – strona Ośrodka Rozwoju Edukacji
http://ohp.pl/ – strona Ochotniczych Hufców Pracy
http://dokariery.pl/ – Elektroniczne Centrum Aktywizacji Młodzieży
Doradztwo zawodowe dla dorosłych:
http://psz.praca.gov.pl/dla-bezrobotnych-i-poszukujacych-pracy/poradnictwo-zawodowe
http://zielonalinia.gov.pl/  – strona Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia
Doradztwo zawodowe dla doradców zawodowych:
http://euroguidance.eu/ – europejska strona Sieci Eurodoradztwo
http://eurodoradztwo.praca.gov.pl/ – polska strona Sieci Eurodoradztwo (konferencje, szkolenia, publikacje realizowane w ramach projektu Eurodoradztwo Polska)