Dokumenty Szkoły

 

Statut Szkoły 

Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania

Program  profilaktyczny i wychowawczy

Koncepcja pracy szkoły

Plan pracy szkoły

Szkolny zestaw programów

Szkolny zestaw podręczników

Regulamin Szkoły

Regulamin Działania Rady Pedagogicznej

Regulamin Samorządu Uczniowskiego

Regulamin wycieczek 

Regulamin wolontariatu

Regulamin biblioteki i czytelni

Regulamin korzystania z pracowni komputerwej

Regulamin korzystania z sali gimnastycznej