Dodatkowe dni wolne 2023/2024

 

 

DODATKOWE DNI WOLNE OD ZAJĘĆ

DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH

W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

 

2,3 - listopad (czwartek, piątek)

22  - grudzień (piątek)

2    - maj (czwartek)

31  - maj (piątek)

5     - maj (piątek)

14   - maj (wtorek - egzamin ósmoklasisty)

15   - maj (środa - egzamin ósmoklasisty)

16   - maja (czwartek - egzamin ósmoklasisty)