Godziny pracy specjalistów szkolnych

Pedagog specjalny - mgr Barbara Witkoś

Wtorek   -    8:55 - 9:25

Środa     -    13:25 - 14:45

Czwartek -    7:00 - 8:00 

 

Psycholog szkolny - mgr Ewelina Pytlik

Poniedziałek -  7:00 - 8:50

Czwartek      - 13:35 - 14:45

 

Logopeda - mgr Gabriela Gawlik

Czwartek - 8:10 - 14:20