Standardy Ochrony Małoletnich

STANDARDY OCHRONY MAŁOLETNICH

 

Standardy ochrony małoletnich to zestaw zasad i procedur, które mają chronić dzieci i młodzież w placówkach oświatowych przed wszelkimi sytuacjami, w których mogliby zostać skrzywdzeni.

 

1.     Szkolny system przeciwdziałania agresji.

 

2.     Polityka wewnętrzna w zakresie ochrony dzieci przed różnymi formami krzywdzenia.

 

3.     Polityka ochrony danych osobowych.

 

4.     Procedury postępowania w sytuacjach szczególnych.

 

5.     Procedury postępowania w sytuacjach samowolnego opuszczenia szkoły przez ucznia.

 

6.     Procedury postępowania w przypadku samookaleczenia, prób samobójczych lub samobójstwa ucznia na terenie szkoły.

 

7.     Procedury postępowania w sytuacjach zagrożenia uczniów demoralizacją uczniów i przestępczością.

 

8.     Standardowa procedura ewakuacji uczniów i pracowników z budynku szkoły.