Losy Absolwentów

Badamy losy naszych absolwentów:

 

Każdego roku  Publiczną Szkołę Podstawową w Starym Korczynie opuszczają uczniowie klas szóstych, którzy kolejny etap życia rozpoczynają zazwyczaj w Gimnazjum im. Świętej  Kingi w Nowym Korczynie

 

ABSOLWENCI 2015/16

1.   Kowalczyk Aleksandra

2.   Olszewska Oliwia

3.   Piasecki Bartosz

4.   Saltarska Agnieszka

5.   Skowron Mateusz

 

 

Absolwenci 2014/15 

1.   Bąk Patryk

2.   Dębski Kacper

3.   Dębska Patrycja

4.   Mącznik Wojciech

5.   Nowak Anna

6.   Skorupa Dawid

Absolwenci roku szkolnego 2013/2014

1 Gaj Michał Tadeusz

2 Gruchała Patryk

3 Kuzon Piotr

4 Mącznik Weronika

5 Murdzek Marcin

6 Musiał Patryk

7 Skorupa Dawid

Absolwenci roku szkolnego 2012/2013

1. Kowalczyk Agnieszka

2. Kapusta Marcin

3. Masłowski Kamil

4. Mącznik Michał

6. Piasecki Patryk

7. Witkoś Paweł

 Absolwenci roku szkolnego 2011/2012

1. Bartusiak Natalia

2 Dudek Sebastian

3 Gruchała Jacek

4. Kochan Patrycja

5. Papaj Patryk

6. Pietrzyk Dominik

7. Salamon Michał

8. Saltarski Rafał

9. Ślęzak Krzysztof

10. Wasilewski Michał

11. Ząbek Paulina Dorota

 

 

Publiczna Szkoła Podstawowa w Starym Korczynie pozyskuje informacje o losach absolwentów oraz stwarza warunki do współpracy z nimi i ich rodzicami.

Działania te odbywają się poprzez:

 • ankiety skierowane do gimnazjalistów w G1,
 • przeprowadzane rozmowy z absolwentami i ich rodzicami,
 • przeprowadzane rozmowy z nauczycielami gimnazjum,
 • organizowanie spotkań dla absolwentów,
 • zapraszanie absolwentów do udziału w imprezach szkolnych,
 • otrzymywanie informacji o naszych absolwentach  z klubów sportowych od trenerów,
 • pozyskiwanie informacji zamieszczonych na portalach społecznościowych  (Facebook, Nasza -klasa).

 

Zdobyte od absolwentów i ich rodziców informacje dają możliwość:

 • podnoszenia jakości pracy szkoły i wdrażanie wniosków do kierunków pracy szkoły,
 • analizy wyników i podejmowania działań dla uczniów po diagnozie wstępnej w G1, analizie EWD do pracy w nowym roku szkolnym, w SP,
 • określenia, jak wiedza i umiejętności zdobyte w naszej szkole wpływają na dalszą edukację i ścieżki kariery absolwentów,
 • stwierdzenia, czy aktualna oferta edukacyjna szkoły spełnia oczekiwania uczniów, czy też wymaga modyfikacji,
 • przedstawiania sylwetek naszych absolwentów  uczniom jako element motywacji do pracy,
 • nauczycielom – wykorzystywać zdobyte informacje do doskonalenia własnej pracy,
 • opracowywania zestawień statystycznych na szkolną stronę WWW.

  

Dotychczasowa współpraca z absolwentami obejmowała:

 

 • wizyty absolwentów i ich spotkania z uczniami, nauczycielami, wychowawcami,
 • absolwenci aktywnie uczestniczą w życiu szkoły (Dzień Nauczyciela, święta Bożego Narodzenia,),
 • udział absolwentów i ich rodziców w imprezach szkolnych (Jasełka, choinka szkolna. Pasowanie pierwszoklasisty, Dzień Dziadka i Babci, andrzejki, uroczystości klasowe, spotkania z rodzicami),
 • dorośli absolwenci naszej szkoły zapisują też swoje dzieci do PSP w Starym Korczynie.