Wykaz Podręczników

Informujemy, iż w roku szkolnym 2018/2019

 szkoła zapewnia wszystkie podręczniki z wyjątkiem podręczników do religii.

ZESTAW PODRĘCZNIKÓW

Szkoła Podstawowa w Starym Korczynie

Rok szkolny 2018/2019

Lp

Klasa

Tytuł podręcznika

Autor/autorzy

wydawnictwo

Nr dopuszczenia podręcznika

1

4-latki

Świat dziecka Bożego

D. Kurpiński, J. Snopek

Jedność

AZ-02-01/10

2

5-lataki

Spotkania dzieci Bożych

D. Kurpiński, J. Snopek

Jedność

AZ-03-01-10-KI-2/15

3

6-latki

Kocham dobrego Boga

D. Kurpiński,

E. Osewska, J. Snopek, ks. J. Stala

Jedność

AZ-03-04/3-15

4

„0”

Plac zabaw

Karolina Karamuz

WSiP

ISBN 978-83-02-1757-1

5

I

Szkolni przyjaciele- edukacja polonistyczna

E. Schumacher, I. Zarzycka, K. Przeibisz-Wala

WSiP

2017 813/2/2017

6

I

Szkolni przyjaciele – edukacja matematyczna

J. Hanisz

WSiP

813/1/2017

5

I

Bugs Team 1

Carol Read, Ana Soberon

Macmillan

811/1/2017

6

I

Żyjemy w Bożym świecie

E. Kondrak, D. Kurpiński, J. Snopek; red. Ks. Dr K. Mielnicki, E. Kondrak

Jedność

AZ-11-01/12-KI-1/12

7

II

Bugs Team 2

C. Read, A. Soberon

Macmillan

811/2/2018

8

II

Idziemy do Jezusa

D. Krupiński, J. Snopek, red. Ks. J. Czerkawski, E. Kondrak

Jedność

AZ-12-01/12-KI-3/12

9

II

Szkolni Przyjaciele – edukacja polonistyczna

E. Schumacher, I. Zarzycka, K. Preibisz-Wala

WSiP

2018 813/4/2018

10

II

Szkolni Przyjaciele- edukacja matematyczna

Jadwiga Hanisz

WSiP

813/4/2018

11

III

Nasza szkoła – edukacja polonistyczna

M. Lorek, M. Zatorska

MEN

2016 256/2572

12

III

Nasza szkoła – edukacja matematyczna

A. Ludwa, M. Lorek

MEN

256/2572

13

III

Jezus jest z nami

D. Kurpiński, J. Snopek, red. ks. J. Czerkawski

Jedność

AZ-13-01/12-KI-4/13

14

III

Fairyland 3 – j. angielski

Virginia Evans, Jenny Dooley

Express Publishing

15/3/2009/2015

15

IV

Matematyka z plusem

M. Dobrowolska M. Jucewicz, M. Karpiński, P. P.Zarzycki

 

Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

780/1/2017

16

IV

Brainy 4- j. angielski

Nick Beare

Macmillan

831/1/2017

17

IV

Wczoraj i dziś- historia

Bolszewska, W. Surdy-Fertsch

Nowa Era

877/1/2017

18

IV

Miejsca pełne BOGActw

Ks. Dr K. Mielnicki, E. Kondrak, B. Nosek

Jedność

AZ-21-02/12-KI-1/12

19

IV

Jutro pójdę w świat – j. polski

H. Dobrowolska, U. Dobrowolska

WSiP

868/2/2018

20

IV

Wędrując ku dorosłości- wychowanie do życia w rodzinie

 

M. Guziak-Nowak, T. Król, G. Węglarczyk

Rubikon

920/1/2017

21

IV

Tajemnice przyrody

M. Marko-WorłowskaF. Szlajfer

Nowa Era

863/2017

22

V

Planeta Nowa - geografia

F. Szlajfer, Z. Zaniewicz, T. Rachwał, R. Malarz

Nowa Era

906/1/2018

23

V

Puls życia- biologia

M.. Sęktak, J. Stawarz

Nowa Era

844/1/2018

24

V-VI

Wędrując ku dorosłości – wychowanie do życia w rodzinie

Praca zbiorowa pod Re. T. Król

Rubikon

705/2014

25

V

Matematyka z plusem

M. Dobrowolska, M. Jucewicz, M. Karpiński, P. Zarzycki

GWO

780/2/2018

26

V

Brainy 5- j. angielski

Nick Beare

Macmillan

831/2/2018

27

V

Wczoraj i dziś- historia

G. Wojciechowski

Macmillan

831/2/2018

28

V

Spotkania uBOGAcające

Ks. Dr K. Mielnicki, E. Kondrak,E. Parszewska

Jedność

AZ-22-02/12-KI/13

29

V

Jutro pójdę w świat- j. polski

H. Dobrowolska, U. Dobrowolska

WSiP

868/2/2018

30

VI

Matematyka z plusem

M. Dobrowolska, M. Jucewicz, M. Karpiński, P. Zarzycki

GWO

733/3/2016

31

VI

Tajemnice przyrody

M. Marko-WorłowskaF. Szlajfer

Nowa Era

2014/2015

32

VI

Starland 2

V. Evans, J. Dooley

Express Publishing

261/2/2010/2015

33

VI

Wczoraj i dziś

G. Wojciechowski

Nowa Era

443/3/2014/2015

34

VI

Tajemnice BOGAtego życia

Ks. Dr K. Mielnicki, E. Kondrak, E. Parszewska

Jedność

AZ-23-02/12-KI-3/14

35

VI

Jutro pójdę w świat – j. polski

H. Dobrowolska, U. Dobrowolska

WSiP

417/3/2014/2016

36

VII

Planeta Nowa - geografia

R. Malarz, M. Szubert, T. Rachwał

Nowa Era

906/3/2017

37

VII

To jest fizyka

M. Braun, W. Śliwa

Nowa Era

818/1/2017

38

VII

Puls życia- biologia

M. Jefimow

Nowa Era

844/4/2017

39

VII

Wędrując ku dorosłości- wychowanie do życia w rodzinie

Praca zbiorowa pod Re. T. Król

Rubikon

920/4/2017

40

VII

Matematyka z Plusem

M. Dobrowolska, Z. Bolałek, M. Jucewicz, M. Karpiński, J. Lech, A. Mysion, K. Zarzycka

GWO

780/4/2017

41

VII

Teen Explorer 7- j. angielski

A. Bandis, D. Shotton, P. Mc Elmury

Nowa Era

837/4/2017

42

VII

Wczoraj i  dziś

J. Kłaczkow, A. Łukaszewicz, S. Roszak

Nowa Era

877/4/2017

43

VII

Błogosławieni, którzy szukają Jezusa

Ks. Dr K. Mielnicki, E. Kondrak, E. Parszewska

Jedność

AZ-31-01/13-KI-3/13

44

VII

Chemia Nowej Ery

J. Kulawik, T. Kulawik, M. Litwin

Nowa Era

785/1/2017

45

VII

Świat w słowach i obrazach- j. polski

W. Bobiński

WSiP

865/5/2018

46

VII

Meine Deutschtour- j. niemiecki

E. Kościelniak-Walewska

Nowa Era

838/1/2017

47

VIII

Planeta Nowa-geografia

T. Rachwał, W. Śliwa

Nowa Era

906/4/2018

48

VIII

Spotkania z fizyką

G. Francuz-Ornat, T. Kulawik, M. Nowotny-Różańska

Nowa Era

885/2/2018

49

VIII

Puls życia- biologia

B. Sągin, A. Bodzanowski, M. Sękton

Nowa Era

844/3/2018

50

VIII

Wędrując ku dorosłości- wychowanie do życia w rodzinie

Praca zbiorowa pod red.  T. Król

Rubikon

920/5/2018

51

VIII

Matematyka z plusem

Praca zbiorowa pod red. m. Dobrowolskiej

GWO

780/5/2018

52

VIII

Teen Explorer 8

A. Babadis, D. Shotton, K. Gormley, P. Mc Elmury, R. Górniak

Nowa Era

837/5/2018

53

VIII

Wczoraj i dziś- historia

R. Śmigocki, A. Zielińska

Nowa Era

877/5/2018

54

VIII

Żyję i działam bezpiecznie- edukacja dla bezpieczeństwa

J. Słoma

Nowa Era

846/2017

55

VIII

Błogosławieni którzy ufają Jezusowi

Ks. Dr K. Mielnicki, E. Kondrak, E. Parszewska

Jedność

AZ-32-01/13-KI-4/14

56

VIII

Chemia Nowej Ery

J. Kulawik, T. Kulawik, M. Litwin

Nowa Era

785/2/2018

57

VIII

Dziś i jutro – wiedza o społeczeństwie

I. Janicka, A. Janicki, A. Kucia- Maćkowska, T. Maćkowski

Nowa Era

874/2017

58

VIII

Świat w słowach i obrazach

W. Bobiński

WSiP

865/5/2018

59

VIII

Meine Deutschtour – j. niemiecki

E. Kościelniak-Walewska

Nowa Era

838/2/2018