Wykaz programów

Zestaw programów nauczania

Publiczna Szkoła Podstawowa w Starym Korczynie rok szkolny 2018/2019

Lp.

Klasa

Tytuł programu

Autor pr./wydawnictwo

Nr w szkolnym zestawie programów

1

IV

Tajemnice przyrody

Jolanta Golonko/ Nowa Era

SP 4/9/2018

2

VI

Tajemnice przyrody

J. Golonko/ Nowa Era

SP 6/19/2018

3

IV-VIII

Matematyka z Plusem

Praca zbiorowa pod redakcją Małgorzaty Dobrowolskiej/ Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

SP 4-8/14/2018

4

„0”

Program nauczania jęz. angielskiego w przedszkolu

M. Appeal, J. Zarańska, E.Piotrowska/ Macmillan

SP „0” /1/2018

5

I-II

Program nauczania języka angielskiego dla I etapu edukacyjnego, szkoła podstawowa, kl. 1-3

Praca zbiorowa/ Mcmillan

SP 1-2/4/2018

6

III

Kurs dla uczniów klas 1-3 szkoły podstawowej zgodny z nową podstawą programową obowiązujący od 2014 r.

m. Kębłowska /Express Publishing EGIS

SP 3/7/2018

7

IV-V

Program nauczania jezyka angielskiego dla drugiego etapu edukacyjnego, szkoła podstawowa, klasy 4-8

E. Piotrowska. T. Sztyber/Macmillan

SP 4-5/10/2018

8

VI

Kurs Kontynuacyjny dla klas 4-6 szkoły podstawowej zgodny z nową podstawą programową obowiązujący od 2014 roku

E. Piotrowska, T. Sztyber/ Macmillan

SP 6/20/2018

9

VII-VIII

Program nauczania języka angielskiego dla klas 7-8 szkoły podstawowej na okres przejściowy lata szkolne 2017/2018- 2020/2021

E.Piotrowska, T. Sztyber/ Macmillan

SP 7-8/23/2018

10

V-VIII

Program nauczania geografii  dla szkoły podstawowej –Planeta Nowa

Ewa Maria Tuz, Barbara Dziedzic/ Nowa Era

SP 5-8/17/2018

11

VII-VIII

Program nauczania fizyki w szkole podstawowej

Marcin Braun ,Weronika Śliwa / Nowa Era

SP 7-8/24/2018

12

VII-VIII

Program nauczania informatyki w szkole podstawowej- Lubię to!

Michał Kęska/ Nowa Era

SP 7-8/25/2018SP SP 7-8/26/2018

13

VI

Program nauczania informatyki w szkole podstawowej

Danuta Kiałka/ Helion

SP 6/21/2018

14

II-III

Program edukacji wczesnoszkolnej przewidzianej na I etap edukacji dla klas 1-3

WSiP, S.A.

SP 2-3/6/2018

19

IV-VI

Jutro pójdę w świat

Hanna Dobrowolska, Urszula Dobrowolska  /WSiP

SP 4-6/13/2018

20

VII-VIII

Świat w słowach i obrazach

Witold Bobiński / WSiP

SP 7-8/27/2018

21

VII-VIII

Program nauczania chemii w szkole podstawowej

Teresa Kulawik, Maria Litwin/ Nowa Era

SP 7-8/28/2018

22

VIII

Program nauczania wiedzy o społeczeństwie  w szkole podstawowej –„Dziś i jutro”

I.Janicka, A. Janicki, A. Kucia-Maćkowska, T. Maćkowski/ Nowa Era

SP 8/22/2018

23

V-VIII

Program Nauczania biologii w szkole podstawowej – Puls życia

Anna Zdziennicka/ Nowa Era

SP 5-8/18/2018

24

„0”

Program Edukacji przedszkolnej

Karolina Karamuz/ WSiP

SP „0”/2/2018

25

I

Program Edukacji wczesnoszkolnej przewidziany na I etap Edukacji dla klas I-III

E. Schumacher, I. Zarzycka, K. Preibisz-Wale, J. Hanisz/ WSiP

SP 1/3/2018

26

IV

Program nauczania informatyki w klasie 4 szkoły podstawowej

M. Kęska/ Nowa Era

SP 4/8/2018

27

V

Program nauczania informatyki w klasie 5

M. Kęska /Nowa Era

SP 5/16/2018

28

IV-V

Program nauczania techniki w kl. 4-5 szkoły podstawowej

Nowa Era

SP 4-5/11/2018

29

IV-VIII

Wychowanie do życia w rodzinie – Program nauczania „Wędrując ku dorosłości”

Teresa Król / Rubikon

SP 4-8/ 15/2018

30

4-6-latki

Kochamy dobrego Boga

D. Karpiński, J. Snopek/ Jedność Kielce

SP/OP/30/2018

31

I-III

W rodzinie dzieci Bożych

Ks. T. Śmiech, E. Kondrak, B. Nosek, /Jedność Kielce

SP 1-3/5/2018

32

IV-VI

Odkrywamy tajemnice Bożego świata

Ks. K. Mielnicki, E. Kondrak, B. Nosek/ Jedność Kielce

SP 4-6/12/2018

33

VII-VIII

Kim jestem jako człowiek, kim chcę być jako chrześcijanin

Ks. K. Mielnicki, E. Kondrak, B. Nosek/ Jedność Kielce

SP 7-8/29/2018

34

IV-VIII

Program nauczania historii „Wczoraj i dziś”

Dr Tomasz Maćkowski/ Nowa Era

SP 4-8/15/2018

35

VII-VIII

Program nauczania języka niemieckiego w szkole podstawowej jako drugiego języka obcego nowożytnego

Anna Jaroszewska/Nowa Era

SP 7-8/31/2018

36

I-VIII

Program nauczania wychowania fizycznego dla ośmioletniej szkoły podstawowej

Krzysztof Warchoł/ Fosze

SP 1-8/32/2018

37

IV-V

Program nauczania muzyki-Muzyka i my

WSiP

SP 4-5/33/2018

38

VI-VII

Program nauczania muzyki – Klucz do muzyki

WSiP

SP 6-7/34/2018

39

VIII

Programu nauczania edukacji dla bezpieczeństwa w szkole podstawowej – Żyję i działam bezpiecznie

Nowa Era

SP 8/35/2018