Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego

„Stresu unikamy, bo   o  zdrowie psychiczne dbamy !”

                     Zdrowie psychiczne stanowi ważny element współczesnego rozumienia zdrowia. Zaburzenia z nim związane są poważnym i wciąż pogłębiającym się problemem na całym świecie. Z tego względu coraz częściej mówi się o jego znaczeniu, ale również wskazuje się sposoby, jak dbać o prawidłową kondycję psychiczną.

                    W naszej szkole podejmowane są działania skierowane ku lepszemu samopoczuciu uczniów oraz wzmacnianiu ich stanu psychicznego, a także relacji rówieśniczych. Każde działania propagujące zdrowy styl życia są wyznacznikiem lepszego samopoczucia i podniesienia poczucia wartości. Zdrowie psychiczne jest fundamentalnym dobrem osobistym. Uczniów naszej szkoły uczy się, aby potrafili poradzić sobie w sytuacjach stresowych, konfliktowych bądź też w sytuacjach, w których oni sami nie potrafią znaleźć rozwiązania.    

                    Specjaliści podczas prowadzonych warsztatów podkreślają, iż jednym z ważniejszych aspektów zdrowia psychicznego są relacje nie tylko te na linii koleżanka – kolega, ale też relacja z rodzicami, nauczycielami. W naszej szkole odbywają się różne inicjatywy mające na celu profilaktykę zaburzeń psychicznych u dzieci. Ich celem jest  uświadomienie ,jak ważna jest potrzeba dbałości, nie tylko o zdrowie fizyczne, ale także psychiczne. Dzieci poznają sposoby  radzenia sobie ze stresem oraz dbania o dobry nastrój w celu minimalizowania ryzyka zaburzeń psychicznych.  Dowiadują się , czego potrzebuje nasz mózg, aby dobrze funkcjonować.

               Dzieci bardzo chętnie dzielą się swoimi sposobami na troski i smutki. Opowiadają o ulubionych zainteresowaniach, pasjach, metodach relaksacji. Same twierdzą, że wszelkiego rodzaju aktywność fizyczna to najlepsza metoda na poprawę samopoczucia.  Podczas prowadzonych zajęć największym zainteresowaniem wśród dzieci cieszyło się wykonywanie zabawki antystresowej - gniotka.

           Zajęcia z psychologiem i pedagogiem mają ogromną wartość, gdyż uczniowie  przekonują się, jak ważne jest zadbanie zarówno o zdrowe ciało, jak i zdrowego ducha. Wiedzą, że tak naprawdę to od nas w dużym stopniu zależy, jak będziemy sobie radzili z codziennością - jej wyzwaniami, problemami, ale i celami, które sobie wyznaczamy. 

             Mam nadzieję, że wychowankowie naszej szkoły w sposób świadomy zadbają o swoje zdrowie psychiczne i dobre samopoczucie swoje oraz swoich kolegów i koleżanek.

Dziękuję wszystkim za wspólną pracę i zabawę!

,,Zdrowo jedz, długo śpij, śmiej się dużo, aktywnie żyj ! To nie toksyczne, nie kaloryczne. Zadbaj o swoje zdrowie psychiczne!"

                                                                                                                                                                                                      Opracowała: E. Pytlik