Pamiętamy o zmarłych

 

W dniu 27 października nasi uczniowie udali się wraz z nauczycielami jak co roku na pobliski cmentarz parafialny w celu porządkowania grobów pochowanych tu żołnierzy. Najwięcej pracy zostało włożone przy uprzątaniu, a przede wszystkim odsłonięciu grobu Antoniego Schabowskiego uczestnika Powstania styczniowego z, który został wzięty do niewoli rosyjskiej i skazany na zesłanie na Syberię, gdzie przebywał trzy lata. Uczniowie uczcili pamięć o zmarłych żołnierzach minuta ciszy, modlitwą i zapaleniem zniczy na ich grobach.