Międzynarodowy Dzień Tolerancji

,,Każdy inny - wszyscy równi" - Dzień Tolerancji

 

                    Międzynarodowy Dzień Tolerancji to święto obchodzone corocznie 16 listopada. Zostało ustanowione przez UNESCO  w 1995 roku. Ma  na celu promowanie szacunku, akceptacji i uznania bogactwa różnorodności kultur na świecie.  Jest odpowiedzią na rosnącą falę wszelakiej nietolerancji.

                       W naszej szkole dzień ten stał się okazją do refleksji nad własną postawą w odniesieniu do innych osób. Tolerancja, akceptacja, szacunek,  życzliwość to niezwykle cenne  wartości, zarówno w relacjach uczniowskich jak i w życiu każdego człowieka.  Nigdy nie tracą na aktualności, dlatego uczymy się, jak na co dzień szanować siebie nawzajem. Aby podkreślić ich znaczenie, uczniowie wzięli udział w różnych działaniach, których głównym celem było uzmysłowienie, że wzajemna życzliwość i tolerancja to początek oraz podstawa w budowaniu zaufania, a także pozytywnych relacji międzyludzkich. Dzieci uczyły się prawidłowych postaw społecznych, akceptowania odmienności innych ludzi, poszanowania cudzej godności oraz uczuć. Święto po raz kolejny uświadomiło uczniom ważne wartości w życiu. Przybliżyło znaczenie tolerancji, przyjaźni i pomocy drugiemu człowiekowi.

                      Pamiętajmy, jesteśmy różni, lecz równie ważni. Traktujmy innych tak, jak chcielibyśmy, aby inni traktowali nas! Szanujmy się nawzajem, aby świat był dobrym, bezpiecznym i pięknym miejscem! Traktowanie drugiego człowieka z szacunkiem nic nas nie kosztuje. Sprawia radość nie tylko nam, ale również osobom, które przebywają w naszym towarzystwie.