Informacja dla rodziców klas VII i VIII

15 listopada 2023 roku Departament Edukacji, Sportu, Turystyki i Spraw
Zagranicznych Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach zakończył nabór
wniosków o przyznanie stypendiów dla uczniów klas VII i VIII.

Na 640 stypendiów (każde w wysokości 3800,00 złotych) wpłynęło
443 wnioski. Oznacza to, że jeżeli wnioskodawcy spełnili kryterium
dochodowe i uzyskali w poprzednim roku szkolnym średnią z ocen na
świadectwie w wysokości co najmniej 4,0 otrzymają stypendia
Województwa Świętokrzyskiego.

Oznacza to także ogłoszenie II naboru na brakujące stypendia (około
200). Zwracamy się do Państwa o przekazanie informacji o naborze do
wszystkich rodziców uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych.

Ogłoszenie o II naborze znajduje się pod linkiem:

 

https://stypendia.swietokrzyskie.pro/szkoly-podstawowe/aktualnosci/ii-nabor-wnioskow-stypendialnych-od-1-do-29-grudnia-2023

 

TERMIN ZAKOŃCZENIA II NABORU: 29 GRUDNIA BR.