CHARAKTERYSTYKA SZKOŁY

Charakterystyka szkoły

Rok założenia placówki 1972.
Wielkość zajmowanej posesji 0,87ha.
W szkole funkcjonuje biblioteka ( księgozbiór biblioteczny liczy 6450woluminów), świetlica, sala komputerowa, sala gimnastyczna.
Liczba sal lekcyjnych: 8, dwa boiska sportowe.

 

Publiczna Szkoła Podstawowa znajduje się w miejscowości Stary Korczyn .Numer telefonu do szkoły podstawowej to 413771073. Szkoła podstawowa funkcjonuje na terytorium gminy Nowy Korczyn, powiat buski, województwo świętokrzyskie. Organem zarządzającym jest Gmina. 

 

W 2005r. nasza szkoła otrzymała nieodpłatnie nowoczesną pracownię komputerową.

Pracownia została przyznana przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w ramach realizacji projektu  „Pracownie komputerowe dla szkół” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Pod koniec października 2011r szkoła otrzymała super prezent: zestaw interaktywny, w ramach Świętokrzyskiego Programu Wspierania Rozwoju Edukacji. W roku szkolnym 2011/2012 w Starym Korczynie prowadzona była realizacja projektu „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych”. Projekt ten zapewnił uczniom młodszych klas bogatą ofertę zajęć dodatkowych, zgodnie z indywidualnymi potrzebami i możliwościami rozwojowymi.

W tym samym roku podstawówka w Starym Korczynie otrzymała też 6 tysięcy złotych, w ramach projektu „Radosna szkoła” z Ministerstwa Edukacji Narodowej. Za te pieniądze kupiono wyposażenie dla szkolnej świetlicy: gry edukacyjne dla dzieci, z uwzględnieniem różnych grup wiekowych, pianowy tor przeszkód, siedziska dla dzieci. 

Informacja o rejonie, z którego pochodzą uczniowie:

 

Uczniowie szkoły pochodzą ze Starego Korczyna, Winiar, Żukowic i Czarków. To tu w 1226r urodził się  Książe Bolesław Wstydliwy. Większość uczniów dojeżdża do szkoły autobusem szkolnym. Stary Korczyn i pozostałe wioski, z których pochodzą uczniowie, to teren typowo rolniczy. Miejscowość Stary Korczyn ma swoje tradycje i dlatego coraz chętniej jest odwiedzana przez turystów.