Rekrutacja w Publicznej Szkole Podstawowej w Starym Korczynie na rok szkolny 2023/2024

 


 

Dokumenty prosimy składać w wyznaczonych terminach.