Świetlica

UMOWA  ŚWIETLICOWA

 • 1. Jesteśmy grzeczni, uprzejmi wobec kolegów i nauczycieli.
 • 2. Dbamy o porządek w sali, nie bałaganimy. Sprzątamy po sobie.
 • 3. Staramy się cicho pracować, bawić się, nie hałasujemy.
 • 4. Bawimy się zgodnie, pamiętamy o bezpieczeństwie własnym i innych.
 • 5. Dbamy o estetyczny wygląd sali, nie niszczymy sprzętu, zabawek, gier.
 • 6. Szanujemy cudzą własność, nie bierzemy cudzych rzeczy bez pozwolenia.
 • 7. Szanujemy innych, nikomu nie dokuczamy, nie bijemy się, nie używamy brzydkich słów.
 • 8. Dzielimy się zabawkami z innymi.
 • 9. Zgłaszamy nauczycielowi swoje przyjście i odejście.
 • 10. Nie wychodzimy z sali bez pozwolenia wychowawców.
 • 11. Nie wchodzimy na stoliki i krzesła.
 • 12. Nie biegamy po sali.
 • 13. Nie hałasujemy podczas wyjść na obiad i w czasie posiłków.
 • 14. Wykonujemy polecenia wychowawcy.
 • 15. Zgłaszamy nauczycielowi fakt, że źle się czujemy.
 • 16. Słuchamy uważnie, gdy ktoś mówi, nie przerywamy w trakcie wypowiedzi.
 • 17. Prywatne zabawki i wartościowe przedmioty przynosimy na własną odpowiedzialność.