Konkursy ekologiczne

1.      XVI Edycja  Ogólnopolskiego  Konkursu Ekologicznego

  „EKO – PLANETA”

 Ogólnopolski Konkurs Ekologiczny „EKO – PLANETA” organizowany jest przy współpracy merytorycznej  z Katedrą Kształtowania Środowiska Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, przez Stowarzyszenie Upowszechniania Wiedzy i Kultury Regionalnej „Pokolenie” w Grodzisku Mazowieckim – Ogólnopolskiego Organizatora Konkursu.

W roku szkolnym 2018/2019 wzięły udział 2 uczennice. Pisały  test, który składał się z 30 pytań oraz pracy pisemnej za 8 punktów.

          Komitet Organizacyjny  Konkursu Ekologicznego „EKO – PLANETA” przesłał informacje dotyczącą wyników konkursu.

 

 

lp

Nazwisko i imię

klasa

Forma pracy

miejsce

opiekun

1

Mącznik Aleksandra

VIII

Test

Bardzo dobry wynik

Gajda Barbara

2

Curyło Julia

VII

Test

Dyplom uznania

Gajda Barbara

 

Chciałam przypomnieć, Ola w poprzednim roku również w tym konkursie otrzymała bardzo dobry wynik

 

 

2.      Powiatowy Konkurs Plastyczny  pn. „EKO Plakat”

 

 

         Celem konkursu jest popularyzacja wśród dzieci i młodzieży problematyki związanej z potrzebą ochrony środowiska, wzbogacenie wiedzy na temat przyrody,

w tym: kształtowanie procesów poznawczych: myślenie, uwagi i spostrzegawczości. Ważnym elementem przedsięwzięcia jest uświadomienie potrzeby segregowania  odpadów i konieczność ochrony środowiska naturalnego przed niszczeniem.

         Galeria „Starostwo” po raz kolejny udostępnia swoje wnętrze artystom. Prace wyróżnione i nagrodzone można oglądać na wystawie pokonkursowej Powiatowego Konkursu Plastycznego pn. „EKO – Plakat”.

Do konkursu wpłynęło 160 prac, w tym zakwalifikowanych  prac :

 55 w kategorii szkoła podstawowa – grupa II klasy IV – VI,

 33 w kategorii szkoła podstawowa – grupa III klasy VII – VIII oraz gimnazjum.

Wśród  nagrodzonych i wyróżnionych prac znalazła się  praca Aleksandry Mącznik uczennicy klasy VIII, która zdobyła II miejsce, natomiast w roku 2017/2018

w Konkursie Powiatowym pn. „Segregujesz , świat ratujesz” Ola  otrzymała wyróżnienie.

 

3.      IX Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci  „Bezpiecznie na wsi: maszyna pracuje  a dziecko obserwuje”.

Patronat Honorowy Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 Jana Krzysztofa Ardanowskiego.

Organizatorem jest Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Współorganizatorami konkursu są: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Państwowa Inspekcja Pracy, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa oraz Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Cele Konkursu:

a)      Promowanie wśród uczniów szkół podstawowych z terenów wiejskich pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą na terenie gospodarstwa rolnego,

b)     Popularyzowanie Wykazu czynności szczególnie niebezpiecznych związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie wolno powierzać dzieciom poniżej 16 lat.

Do konkursu przystąpiła Aleksandra Mącznik uczennica klasy VIII, która otrzymała dyplom uznania. Praca  Oli była na bardzo wysokim poziomie.

 

W swoim imieniu chciałam podziękować uczennicom za udział w konkursach,

a szczególnie Oli, która bardzo chętnie i z dużym zapałem przystępowała do pracy.

Olu życzę Ci żebyś dostała się do wymorzonej szkoły , żeby spełniły się Twoje marzenia.  Chciałam również  powiedzieć, że praca z Tobą to sama przyjemność.

 

 Opiekun Barbara Gajda