INFORMACJA DLA NAUCZYCIELI - ZDALNE NAUCZANIE

INFORMACJA DLA NAUCZYCIELI

W  związku z licznymi uwagami ze strony rodziców na temat organizacji pracy zdalnej proszę wszystkich nauczycieli o ponowne zapoznanie się z wytycznymi MEN na temat KSZTAŁCENIA NA ODLEGŁOŚĆ.

PAMIĘTAJMY !

1.      Zakres  przekazywanych treści i zadań zadawanych do wykonania nie powinien być zbyt obszerny, aby nie przerósł możliwości uczniów, co zniechęci ich do pracy

 i przyniesie skutki odwrotne do zamierzonych.

2.      Nie wszyscy uczniowie mogą mieć swobodny dostęp do sieci. Niektórzy muszą się dzielić komputerem czy telefonem z rodzeństwem (zwłaszcza młodszym)

Warto pamiętać, że:

Logowanie ,przesyłanie, generowanie postaci elektronicznej to dla uczniów dodatkowy czas poświęcony na naukę.

3.      Terminy wykonania zadań nie mogą być zbyt krótkie. Wiadomości i zadania od jednego nauczyciela ( z jednego przedmiotu) powinny być przekazywane z zachowaniem równomiernego obciążenia ucznia w korelacji z innymi otrzymanymi zadaniami z pozostałych przedmiotów.

4.      Zaleca się aby instrukcje dla  uczniów były proste i  jasne, nieprzeładowane treściami nieistotnymi.

5.      Samodzielne wykonanie pracy domowej powinno być dla ucznia źródłem satysfakcji i motywacji do nauki.

Biorąc powyższe pod uwagę, zwracam się z ponowną  prośbą o to, aby zadawanie pracy domowej było przemyślane, lepiej zorganizowane  i dostosowane do indywidualnych potrzeb ucznia.