108 Rocznica Chrztu Bojowego 1 Pułku Piechoty Legionów Polskich pod Czarkowami

W niedzielę 25 września 2022r. na cmentarzu wojennym w Czarkowach uczczono 108 Rocznicę Chrztu Bojowego 1 Pułku Piechoty Legionów Polskich – pod Czarkowami.

Uroczystość rozpoczęła się mszą św. prowadzoną przez Ks. Proboszcza Parafii p.w. św. Mikołaja w Starym Korczynie – Ks. Dziekana Marka Małczęcia.
Na uroczystość przybyło wielu zaproszonych gości oraz mieszkańców z terenu gminy Nowy Korczyn, których powitał Burmistrz Miasta i Gminy Nowy Korczyn – pan Paweł Zagaja. Oprawę artystyczną przygotowali uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Starym Korczynie, pod kierunkiem pani Urszuli Lasak. Młodzież przedstawiła wzruszający montaż słowno – muzyczny o bohaterstwie walczących żołnierzy za naszą wolność.
Wartę honorową przy pomniku legionowym pełniła Delegacja Buskiego Stowarzyszenia "Pro Memoria".
Poczty Sztandarowe OSP wystawiły miejscowości: Nowy Korczyn, Stary Korczyn, Czarkowy, Piasek Wielki i Sępichów. Przybyły delegacje szkół ze sztandarami: Zespołu Szkolno – Przedszkolnego z Nowego Korczyna, Publicznej Szkoły Podstawowej ze Starego Korczyna, Szkoły Podstawowej z Brzostkowa, Zakładu Doskonalenia Zawodowego z Buska – Zdroju. Po części artystycznej przybyłe delegacje złożyły wieńce i wiązanki biało- czerwonych kwiatów oraz zapaliły okolicznościowe znicze. Oprawę muzyczna zapewniła Orkiestra Dęta im. Jana III Sobieskiego z Nowego Korczyna.