Dodatkowe dni wolne 2022/2023

 

 

DODATKOWE DNI WOLNE OD ZAJĘĆ

DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH

W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

 

31   - października (poniedziałek) 

2     - maja (wtorek)

4     - maja (czwartek)

5     - maja (piątek)

23   - maja (wtorek - egzamin ósmoklasisty)

24   - maja (środa - egzamin ósmoklasisty)

25   - maja (czwartek - egzamin ósmoklasisty)

9     - czerwca (piątek)