REWALIDACJA / Pomoc Psychologiczno Pedagogiczna / Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze

 

 

Rewalidacja 22.06.20 - 25.06.20

 

 

 

Rewalidacja 15.06.20 - 19.06.20

 Kl8_rewalidacja_15.06.2020r.docx

Rewalidacja 08.06.20 - 10.06.20

 

 

Klasa 4 - 8Rewalidacja_kl.4.9.06.2020_r.docx

Klassa 8 - 8Rewalidacja_klasa_8___dn.8.06.2020r.docx

 

 

 

Rewalidacja 02.06.20 - 05.06.20

 klasa V

W czasie zdalnego nauczania kontaktuję się z uczniami za pomocą komunikatorów internetowych oraz rozmów telefonicznych. Służę pomocą w nauce oraz zadaniach domowych. Do samodzielnej pracy polecam lekcje matematyki, temat: ,,Mnożenie i dzielenie liczb całkowitych", z e-podręcznika znajdującego się pod adresem: https://epodreczniki.pl/a/mnozenie-i-dzielenie-liczb-calkowitych/DhtlYMLkM
 
Polecam również ćwiczenie 3 na stronie 32 oraz ćwiczenie 4 na stronie 33 z podręcznika pod adresem https://flipbooki.mac.pl/szkola-podstawowa/klasa-5/polski-cwi/mobile/index.html#p=14
 
 
Zajęcia wyrównawcze  02.06.20 - 05.06.20
 
Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze klasa II i III. Lekcje zdalne 
W tym tygodniu ćwiczymy czasowniki z ą i ę. Pomogą w tym ćwiczenia znajdujące się na stronie: http://learningapps.org/watch?v=pr0uf8kut
 

 klasa 1 - 0106wyrownawcz_1.docx

Rewalidacja 25.05.20 - 29.05.20

Rewalidacja klasa V
W czasie zdalnego nauczania kontaktuję się z uczniami za pomocą komunikatorów internetowych oraz rozmów telefonicznych. Służę pomocą w nauce oraz zadaniach domowych. Do samodzielnej pracy polecam lekcje matematyki, temat: ,,Dodawanie liczb całkowitych", z e-podręcznika znajdującego się pod adresem:  https://epodreczniki.pl/a/dodawanie-liczb-calkowitych/DVANtw6Be. Polecam również ćwiczenie 1, 2, 3, 4 na stronie 24 z podręcznika pod adresem https://flipbooki.mac.pl/szkola-podstawowa/klasa-5/polski-cwi/mobile/index.html#p=14
 
 
Zajęcia wyrównawcze  25.05.20 - 29.05.20
 
Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze klasa II i III. Lekcje zdalne 
W tym tygodniu ćwiczymy mnożenie. Pomogą w tym ćwiczenia - ,,Tabliczka mnożenia do 100" znajdujące się na stronie: https://szaloneliczby.pl/tabliczka-mnozenia-do-100/
 

klasa 1 -  25wyrownawcz_1.docx

 

Zajęcia wyrównawcze  18.05.20 - 22.05.20

Klasa I - 18wyrownawcz_1.docx

Rewalidacja 18.05.20 - 22.05.20

Klasa 4-18Rewalidacja_klasa_IV_19.05._2020_r..docx

Klasa 8 -18Rewalidacja_klasa_VIII_18.o5.2020r.docx

 

 

 

Zajęcia wyrównawcze  11.05.20 - 15.05.20

Klasa I - 11wyrownawcz_1.docx

 

Rewalidacja 11.05.20 - 15.05.20

  Klasa VIII - 11Rewalidacja_kl._VIII_samogloski_ustne_i_nosowe,_tabliczka_dzielenia_w_zakresie_100.docxKlasa              

Klasa IV - 11Rewalidacja_klasa_IV___cw._wspomagajace_rozwoj_motoryki_duzej_i_cw._grafomotoryczne_12.docx

 

Zajęcia wyrównawcze  04.05.20 - 08.05.20

klasa II i III

W tym tygodniu ćwiczymy liczenie. Pomogą w tym ćwiczenia - ,,Tabliczka dzielenia do 20" znajdujące się na stronie: https://szaloneliczby.pl/tabliczka-dzielenia-do-20/

Klasa I -0405wyrownawcz_1.docx

Rewalidacja 04.05.20 - 08.05.20

klasa V

W czasie zdalnego nauczania kontaktuję się z uczniami za pomocą komunikatorów internetowych oraz rozmów telefonicznych. Służę pomocą w nauce oraz zadaniach domowych. Do samodzielnej pracy polecam lekcje języka polskiego, temat: ,,Pojedyncze czy złożone – bez problemu określone", z e-podręcznika znajdującego się pod adresem: https://epodreczniki.pl/a/pojedyncze-czy-zlozone---bez-problemu-okreslone/DF7lrPhlv . Polecam również ćwiczenie 1 na stronie 21 i 3 na stronie 22 z podręcznika pod adresem https://flipbooki.mac.pl/szkola-podstawowa/klasa-5/polski-cwi/mobile/index.html#p=14

 Klasa 4 - 0405Rewalidacja_klasa_4.docx

Klasa 8 - 0405Rewalidacja_klasa_8___barbara.docx

 

 

Zajęcia wyrównawcze 27.04 – 30.04

Klasa I - 27wyrownawcz_1.docx

Rewalidacja 27.04 – 30.04

 Klasa VIII -27Rewalidacja_klasa8_na_27_i_29.docx

 Klasa IV  - 27Rewalidacja_klasa_4_barbara.docx_nr3_na_28.i29.kwiecien.docx

 

 

REWALIDACJA  - 20.04 – 24.04

KLASA VIII20Rewalidacja_klasa_8_barbara.docx, 

                      20Rewalidacja_klasa_8_barbara.docx

 KLASA IV - 20Rewalidacja_klasa_4_pisupisu_barbra.docx

KLASA V - W czasie zdalnego nauczania kontaktuję się z uczniami za pomocą komunikatorów internetowych oraz rozmów telefonicznych. Służę pomocą w nauce oraz zadaniach domowych. Do samodzielnej pracy polecam lekcje języka polskiego, temat: ,,Odkrycia i wynalazki", z e-podręcznika znajdującego się pod adresem: https://epodreczniki.pl/a/slowa-ponad-regulami/DGXsiwpLY. Polecam również ćwiczenie 3 na stronie 18 i 7 na stronie 20 z podręcznika pod adresem https://flipbooki.mac.pl/szkola-podstawowa/klasa-5/polski-cwi/mobile/index.html#p=14

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO – WYRÓWNAWCZE  - 20.04 – 24.04

KLASA I - 20wyrownawcz_1.docx

KLASA VIII - zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze z matematyki - 20wyrownawcz_kl_8.docx

KLASA II i III - W tym tygodniu ćwiczymy liczenie. Pomogą w tym ćwiczenia interaktywne - ,,Odczytywanie godziny" znajdujące się na stronie: http://scholaris.pl/resources/run/id/102196

 

REWALIDACJA

KLASA VIII - - Rewalidacja_klasa_VIII____pisownia_wyrazow_z_ch_-_h_barbara.docx

KLASA IV  - Rewalidacja_klasa_IV_zadania_barbara.docx

KLASA V -W czasie zdalnego nauczania kontaktuję się z uczniami za pomocą komunikatorów internetowych oraz rozmów telefonicznych. Służę pomocą w nauce oraz zadaniach domowych. Do samodzielnej pracy polecam lekcje języka polskiego, temat: ,,Typy podmiotów", z e-podręcznika znajdującego się pod adresem: https://www.gov.pl/web/zdalnelekcje/plan-lekcji50. Polecam również ćwiczenia 1, 2, 3 na stronie 12 z podręcznika pod adresem https://flipbooki.mac.pl/szkola-podstawowa/klasa-5/polski-cwi/mobile/index.html#p=14

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO  - WYRÓWNAWCZE

KLASA I -  Na_stronie_szkoly_publikowane_sa_cwiczenia_dedykowane_dla_wszystkich_uczestnikow_zajec.docx

KLASA II i III -W tym tygodniu utrwalamy poznane zasady ortograficzne. Pomogą w tym ćwiczenia interaktywne - ,,Brakujące litery" znajdujące się na stronie: https://zasobyip2.ore.edu.pl/uploads/publications/84caad3bc62d760ec6ea4201d885031e_/index.html#

KLASA VIII - zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze  z matematyki - JAROSZEK.docx

 

 

Pomoc Psychologiczno Pedagogiczna zdalna w PSP Starym Korczynie obejmuje: 

 • zajęcia z uczniami on-line,

 • rozmowy terapeutyczno-wspierające z uczniami,

 • konsultacje rodziców z nauczycielami/wychowawcami
 • opracowywanie materiałów i ćwiczeń do zajęć dla uczniów do samodzielnej pracy,

 • prowadzenie komunikacji online z uczniami.

 • kontakt z uczniami  za pomocą telefonu, poczty elektronicznej, komunikatorów,strony internetowej szkoły
 • kontakt z rodzicami  za pomocą telefonu, poczty elektronicznej, komunikatorów,strony internetowej szkoły

 

INFORMACJA

Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Busku Zdroju oferuje pomoc psychologów i pedagogów szczególnie dla:

 • wszystkich, którzy źle znoszą sytuację odosobnienia, boją się o swoją przyszłość, o stratę pracy, tracą poczucie bezpieczeństwa,
 • rodziców, którzy mierzą się z własną trudną aktywnością zawodową,
 • dzieci i młodzieży, które zostały pozbawione własnej codziennej aktywności, spotkań z rówieśnikami,
 • dzieci i młodzież mające problemy z nauką zdalną, którym trudno sprostać wymaganiom szkolnym realizowanymi w obecnej formie.

Szczegółowe informacje oraz wykaz dyżurów i numery telefonów znajdują się na stronie:

http://ppp.busko.pl