Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych w powiecie buskim

Zgodnie z Harmonogramem rekrutacji na rok szkolny 2024/2025 określonym przez Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty od 13 maja 2024 r. do 19 czerwca 2024 r. absolwenci szkół podstawowych mogą ubiegać się o przyjęcie do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych.

W Powiecie Buskim rekrutacja do ogólnodostępnych szkół ponadpodstawowych odbywa się za pośrednictwem strony internetowej:

https://nabor.pcss.pl/buskozdroj/szkolaponadpodstawowa/

 

 

 

w Powiecie Buskim rekrutacja do szkół ogólnodostępnych ponadpodstawowych prowadzona jest w systemie elektronicznym. Ze szczegółowymi informacjami w sprawie elektronicznej rekrutacji do szkół ogólnodostępnych można zapoznać się w Powiatowym Informatorze Edukacyjnym pod adresem: https://www.powiat.busko.pl/pl/powiatowy-informator-edukacyjny.html


HARMONOGRAM REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2024/2025

Zgodnie z Harmonogramem rekrutacji na rok szkolny 2024/2025 określonym przez Święto-krzyskiego Kuratora Oświaty terminy rekrutacji uczniów do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2024/2025 przedstawiają się następująco:


1) od 13 maja 2024 r. do 19 czerwca 2024 r. do godziny 15:00 możliwe będzie:

a) zakładanie konta i logowanie się do systemu elektronicznej rekrutacji pod adresem:

https://nabor.pcss.pl/buskozdroj/szkolaponadpodstawowa/

b) dostarczenie do szkoły pierwszego wyboru wydrukowanego z systemu elektronicznej rekrutacji i podpisanego przez rodziców wniosku o przyjęcie do szkoły.

UWAGA:

W Powiecie Buskim można się ubiegać o przyjęcie do maksymalnie 3 szkół ponadpodstawowych, ale można wybrać nieograniczoną liczbę oddziałów w tych szkołach, tzn. w każdej z trzech szkół można wybrać tyle oddziałów, ile szkoła ma w swojej ofercie. Istotną rolę odgrywa to, w jakiej kolejności kandydat wybiera oddziały. Szkoła wybrana jako pierwsza to ta, do której najbardziej kandydat chce się dostać, ostatnia to ta, na której najmniej mu zależy.

2) od 21 czerwca 2024 r. do 10 lipca 2024 r. do godziny 15:00 dostarczenie do szkoły pierwszego wyboru m.in. świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

3) 18 lipca 2024 r. – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

4) od 18 lipca 2024 r. do 24 lipca 2024 r. - potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły.

W celu potwierdzenia woli przyjęcia należy dostarczyć do szkoły, do której kandydat został zakwalifikowany, oryginały dokumentów (o ile nie zostały one wcześniej dostarczone).
 
Obowiązek dostarczenia oryginałów dotyczy takich dokumentów jak:

  • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej (dotyczy wszystkich kandydatów),
  • zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty (dotyczy wszystkich kandydatów),
  • zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu (dotyczy tylko kandydatów do szkół prowadzących kształcenie zawodowe),
  • orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami oraz orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem (dotyczy tylko kandydatów do szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie, w którym przewiduje się przygotowanie do uzyskania umiejętności kierowania pojazdem silnikowym).


5) 25 lipca 2024 r. – podanie do publicznej wiadomości list kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

6) od 29 lipca 2024 r. – rekrutacja uzupełniająca.

Powiatowy Informator Edukacyjny

https://www.powiat.busko.pl/pl/powiatowy-informator-edukacyjny.html