Materiały zamieszczone do 27.03.2020

JĘZYK ANGIELSKI  klasa III na 25, 26 i 27 marca

JEZYK_ANGIELSKI_klasa_III_25.docx

2.47_Bugs_Team_3.mp3

 

KL III dn. 13-27.03 2020r.                  zadanereligia@interia.pl

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

Dziś opracowujemy tematy:

Temat 38

Katecheza

Temat: „Bierzcie i jedzcie , to jest Ciało moje”

 

Zapisujemy temat do zeszytu .

Pod tematem zapisujemy w zeszycie –

Kolorem

Eucharystia ( z j. greckiego EUCHARISTEIN) oznacza dziękczynienie.

Nastepnie zapisujemy zapamiętaj ze strony 93.

Z płytki słuchamy opowiadania „Rocznica ślubu”

Odpowiadamy pisemnie na pytania:

1.    Z jakiej okazji w tej rodzinie przygotowano przyjecie?

2.    Jakie życzenie wypowiedziała mama?

Czytamy materiał z podręcznika, i uzupełniamy ćwiczeniówkę.

Praca domowa

Napisz, z kim chodzisz do kościoła.

 

 

 

Temat 39

Katecheza

Mój czynny i świadomy udział we Mszy świętej.

 Czytamy temat w podręczniku str. 94-95.

Zapisujemy do zeszytu Części Mszy Świętej (te z komentarzem) str. 94

Z płytki słuchamy opowiadania pt. „ Ciekawa propozycja Asi”

Uzupełniamy zeszyt ćwiczeń.

 Praca domowa

 

Z książeczki do I Komunii świętej wypisz do zeszytu tytuły trzech pieśni , eucharystycznych.

 

Zadania przesyłamy na adres .                  zadanereligia@interia.pl

 

Szczęść Boże!

 

 

JĘZYK ANGIELSKI

 

Drodzy uczniowie!

 Do czasu rozpoczęcia pracy na nowym materiale możecie powtarzać słownictwo z dotychczasowych rozdziałów na stronie https://www.macmillan.pl/aplikacja-quizlet

Można również grać w gry i ćwiczyć słownictwo i gramatykę  na stronie www.anglomaniacy.pl.

 

 

 

RELIGIA 

KL III dn. 16-20.03 2020r.                  zadanereligia@interia.pl

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

Dziś opracowujemy tematy:

Temat 36

Szczera spowiedź spotkaniem z przebaczającym Jezusem.

Zapisujemy temat do zeszytu .

Pod tematem zapisujemy w zeszycie –

Modlitwę przed spowiedzią „ Panie Jezu, wiem… str.86

Uruchamiamy płytkę CD i uzupełniamy podręcznik zgodnie z instrukcją.

Zadanie domowe.

Naucz się na pamięć modlitwy  przed spowiedzią Panie Jezu , wiem..

Przypominam o nauczeniu się na pamięć FORMUŁY SPOWIEDZI STR. 86-87. Podręcznik do religii.

Temat 37

Zadośćuczynienie wynagrodzeniem Bogu i ludziom.

Zapisujemy temat do zeszytu.

Pod tematem zapisujemy –ZAPAMIĘTAJ! Str. 89

Uruchamiamy płytkę CD i uzupełniamy podręcznik zgodnie z instrukcją.

Praca domowa

Narysuj swoje zadośćuczynienie bliźniemu (np. pomoc w kuchni, w sprzątaniu, porządkach , wyświadczenie jakiegoś dobra) na kartce A4.

Szczęść Boże!