Materiały zamieszczone 06.04 - 08.04.20

MATEMATYKA - Zakres_materialu_do_pracy_zdalnej_w_okresie_od_6-8.04_klasa_VI.docx

INFORMATYKA -30Informatyka_6.docx

GEOGRAFIA - 06geografia6.8.04.docx

 JĘZYK POLSKI -

 PONIEDZIAŁEK

Czytamy wiersz  ,,ŻUJPASZCZE " -dokładnie ze zrozumieniem .
Następnie wykonujemy ćw . 1 . oraz ćw .8 . str .200 .
 
Odpowiedz na pytanie :czym lub kim mogą być żujpaszcze ?Od czego  pochodzi ich nazwa ?
Narysuj swoje wyobrażenie żujpaszczy.
 
J .polski ,kl .6 ,WTOREK - 7 .04 .20 r.
Wykonujemy ćw . 5 i 7 ze str .200 .
 
J .polski ,kl .6 ,ŚRODA -8 .04 .20 r .
Przepisz z pamięci pierwsze  trzy zwrotki wiersza  ,, ŻUJPASZCZE ".
(Najpierw przeczytaj jeden wers wiersza ,następnie przykryj kartką cały tekst
i przepisz do zeszytu. Z kolejnymi wersami  powtórz tak samo ) .
 

MUZYKA - Dn.8.04.2020r. - Kl.6 - Temat: Działalność Oskara Kolberga.

JĘZYK ANGIELSKI -

Materiały lekcji z 06.04 i 07.04:

 2.38.mp3

 Jezyk_angielski_klasa_6_08.04.docx

Rozwiazanie_tabelki_klasa_6_(08.04).docx

 06.04.20 – Lekcja on – line (Skype) – godz. 13:00 – Zapoznanie się z nazwami uszkodzeń ciała.

 07.04.20 - Temat: Utrwalenie nazw uszkodzeń ciała.

1. Poćwicz słownictwo na stronie https://quizlet.com/pl/404215347/unit-6-injuries-flash-cards/

2. Wykonaj zadanie 1 na stronie 52 (ćwiczeniówka).

W-F - 06SPRAWDZIAN_WIADOMOSCI_Z_ZAKRESU_nr_1(1).doc

BIOLOGIA - 06Temat_klasa_6_przeglad_plazow_barbara(1).docx