KOMUNIKAT STAROSTY BUSKIEGO W SPRAWIE REKRUTACJI DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NA ROK SZKOLNY 2020/2021

 

 

herbDrodzy Uczniowie, Szanowni Rodzice

Uprzejmie informuję, że w Powiecie Buskim rekrutacja do szkół ogólnodostępnych ponadpodstawowych prowadzona jest w systemie elektronicznym. Ze szczegółowymi informacjami w sprawie elektronicznej rekrutacji do szkół ogólnodostępnych można zapoznać się w Powiatowym Informatorze Edukacyjnym pod adresem: https://www.powiat.busko.pl/pl/powiatowy-informator-edukacyjny.html

 

PUNKTY INFORMACYJNE DLA UCZNIÓW I RODZICÓW

W celu wsparcia rodziców i uczniów, szkoły ogólnodostępne prowadzone przez Powiat Buski uruchomią punkty informacyjne, gdzie uczniowie i ich rodzice będą mogli uzyskać informacje i pomoc przy logowaniu i tworzeniu konta:

 

1) I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki

https://www.lo1busko.edupage.org

Punkt informacyjny czynny będzie od 17 maja do 21 czerwca 2021 r. w sekretariacie Szkoły
w godzinach 9.00 – 14.00 (wejście do szkoły za pomnikiem Tadeusza Kościuszki).

 

2) Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Mikołaja Kopernika

http://www.zsp1busko.pl

Punkt informacyjny uruchomiony będzie od 17 maja do 21 czerwca 2021 r. na parterze, w sali nr 4,
w godzinach 12.00 – 15.00.

 

3) Zespół Szkół Techniczno – Informatycznych

tel.  41 378 43 86

www.zsti.pl zakładka „rekrutacja

Punkt informacyjny uruchomiony będzie od 17 maja do 21 czerwca 2021 r. w sekretariacie Szkoły
i w Bibliotece:

 • poniedziałek, środa, piątek – od 9.00 do 14.00
 • wtorek, czwartek - od 9.00 do 16.00

 

4) Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Kazimierza Wielkiego

tel. 41 378 24 72

http://budowlanka.edu.pl

Punkt informacyjny uruchomiony będzie od 17 maja do 21 czerwca 2021 r. na I piętrze w holu głównym w godzinach 9.00-12.00.

Ponadto informacje dotyczące naboru uczniów do klas pierwszych można uzyskać bezpośrednio w Szkole przed okresem rekrutacji, tj. od 7 kwietnia 2021 r. do 14 maja 2021 r. w godzinach od 9.00 do 12.00 w holu przy głównym wejściu do szkoły, a od  8.00 do 9.00 i od 12.00 do 15.00 w sekretariacie szkoły na I piętrze - pokój 110.

 

UWAGA:

Jeżeli w czasie rekrutacji utrzymany zostanie w Polsce stan epidemiczny, to wizyta w szkolnych punktach informacyjnych będzie możliwa po dostosowaniu się do obowiązującego reżimu sanitarnego.

 

 

MOŻLIWOŚĆ ZWIEDZANIA SZKÓŁ W MAŁYCH GRUPACH

Istnieje możliwość zwiedzania szkół ponadpodstawowych w małych grupach. Podczas takich wizyt kandydaci mogą uzyskać informacje dotyczące kierunków kształcenia, ich charakterystyki oraz możliwości zatrudnienia na rynku pracy czy też dalszego kształcenia. Kandydatom zostaną również zaprezentowane pracownie oraz laboratoria, w których odbywają się zajęcia, w tym zajęcia kształcenia zawodowego.

Organizacja w/w wizyt będzie możliwa, jeśli sytuacja epidemiologiczna na to pozwoli, a liczebność grup ustalana będzie na bieżąco w zależności od aktualnych obostrzeń sanitarno-epidemiologicznych.

 

 

Wizyty w szkołach zamierzają umożliwić:

1) Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Mikołaja Kopernika

http://www.zsp1busko.pl

Szkoła planuje umożliwić zainteresowanym uczniom zwiedzanie Szkoły. Sposób organizacji wizyt oraz ich program zostanie podany do wiadomości na stronie internetowej Zespołu po ustabilizowaniu się sytuacji epidemicznej.

 

 

2) Zespół Szkół Techniczno – Informatycznych

tel.  41 378 43 86

www.zsti.pl zakładka „rekrutacja

Organizacja wizyty w Szkole:

 • Osoba do kontaktu: pedagog szkolny p. Karol Bidziński, tel. 41 378 43 86.
 • Na odwiedzenie szkoły można się również umówić wypełniając formularz na stronie internetowej: www.zsti.pl zakładka „zobacz szkołę” formularz „zgłoś wizytę”.

 

 

3) Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Kazimierza Wielkiego

tel. 41 378 24 72

http://budowlanka.edu.pl

Wizytę w Szkole można umówić pod numerem telefonu: 41 378 24 72.

 

 

 

 

HARMONOGRAM REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2021/2022

 

Zgodnie z Harmonogramem rekrutacji na rok szkolny 2021/2022 ogłoszonym przez Ministra Edukacji i Nauki terminy rekrutacji uczniów do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/2022 przedstawiają się następująco:

od 17 maja 2021 r. do 21 czerwca 2021 r. możliwe będzie:

a) zakładanie konta i logowanie się do systemu elektronicznej rekrutacji pod adresem:

https://nabor.pcss.pl/buskozdroj/szkolaponadpodstawowa/

UWAGA:

W Powiecie Buskim można się ubiegać o przyjęcie do maksymalnie 3 szkół ponadpodstawowych, ale można wybrać nieograniczoną liczbę oddziałów w tych szkołach, tzn. w każdej z trzech szkół można wybrać tyle oddziałów, ile szkoła ma w swojej ofercie. Istotną rolę odgrywa to, w jakiej kolejności kandydat wybiera oddziały. Szkoła wybrana jako pierwsza to ta, do której najbardziej kandydat chce się dostać, ostatnia to ta, na której najmniej mu zależy.

 

b) dostarczenie do szkoły pierwszego wyboru wydrukowanego z systemu elektronicznej rekrutacji i podpisanego przez rodziców wniosku o przyjęcie do szkoły.

 

UWAGA:

Sposób dostarczania do szkoły pierwszego wyboru wniosku o przyjęcie do szkoły uzależniony będzie od tego, czy w okresie rekrutacji, tj. od 17 maja 2021 r. do 21 czerwca 2021 r. nadal będzie obowiązywał w Polsce stan epidemiczny. O szczegółach Szkoły będą informować na bieżąco m.in. za pośrednictwem swoich stron internetowych.

od 25 czerwca 2021 r. do 14 lipca 2021 r. dostarczenie do szkoły pierwszego wyboru m.in. świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

22 lipca 2021 r. – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

od 23 do 30 lipca 2021 r. - potwierdzenie woli nauki.

 

W celu potwierdzenia woli nauki należy dostarczyć do szkoły, do której kandydat został zakwalifikowany, oryginały dokumentów (o ile nie zostały one wcześniej dostarczone). Obowiązek dostarczenia oryginałów dotyczy takich dokumentów jak:

 • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej (dotyczy wszystkich kandydatów),
 • zaświadczenie o wynikach egzaminu zewnętrznego (dotyczy wszystkich kandydatów),
 • zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu (dotyczy tylko kandydatów do szkół prowadzących kształcenie zawodowe),
 • orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami oraz orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem (dotyczy tylko kandydatów do szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie,
  w którym przewiduje się przygotowanie do uzyskania umiejętności kierowania pojazdem silnikowym
  ).

2 sierpnia 2021 r. – podanie do publicznej wiadomości list kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

 

od 3 sierpnia 2021 r. – rekrutacja uzupełniająca.

 

Gorąco zachęcam Uczniów i Rodziców do korzystania z oferty edukacyjnej Powiatu Buskiego.

 

Jerzy Kolarz
Starosta Buski


Do pobrania:

 • Komunikat Starosty Buskiego w sprawie rekrutacji do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych OGÓLNODOSTĘPNYCH w Powiecie Buskim na rok szkolny 2021/2022 [ PDF ]
Opublikował: Mateusz Olszewski. Przekazała do publikacji: Ilona Marzec.   
wtorek, 06 kwietnia 2021
 
Komunikat Starosty Buskiego w sprawie rekrutacji do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych ogólnodostępnych w Powiecie Buskim na rok szkolny 2021/2022 Drukuj