klasa IV

 

 

Zaliczenia z muzyki czwartek godzina 10:00 grupa: Weronika Tomal, Lena Wawrzyk, Zuzanna Wójcik, Oskar Dybała, Alicja Skorupa, Anna Szumilas.

 

Zaliczenia z muzyki czwartek godzina 12:00 grupa: Kacper Bartkowiak, Jan Gawlik, Wiktor Krupa, Igor Madej, Anna Maj, Ewelina Szydłowska, Patryk Tomal.

 

 

Proszę oczekiwać dalszych instrukcji od pani J. Kulik

 

Kształcenie na odległość  do 10 kwietnia 2020 bieżącego roku.

 

MEN zmieniło przepisy, dzięki którym możliwe jest prowadzenie kształcenia na odległość w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19. Określiło zasady prowadzenia nauczania na odległość i stworzyło możliwość oceniania i klasyfikowania uczniów. Nowe przepisy będą obowiązywały od 25 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r.

 

 

Drodzy Uczniowie!

Zamieszczamy przydatne linki do stron internetowych, rekomendowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Dzięki nim możecie się uczyć w domu.


www.cke.gov.pl  ( strona  Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i Komisji Okręgowych),
www.lektury.gov.pl ( Portal lektury ),
www.epodreczniki.pl ( Zintegrowana  Platforma Edukacyjna ),
www.wlaczpolske.pl ( Podręcznik internetowy „Włącz Polskę”),
www.esero.kopernik.org.pl ( Strona Centrum Nauki Kopernika),
www.muzykotekaszkolna.pl ( Serwis Muzykoteka Szkolna),
www.rozrywka.tvp.pl ( Serwis  telewizji polskiej),
www.polskieradio.pl ( Serwis Polskie Radio Dzieciom),
www.ipn.gov.pl ( Portal Edukacyjny Instytutu Pamięci Narodowej),
www.przystanekhistoria.pl ( Serwis IPN Przystanek historia) .

 

 

UWAGA! Wszystkie kody do platformy edukacyjnej dla klasy IV zostały rozesłane na pocztę.