INFORMACJA DYREKTORA SZKOŁY NA TEMAT KSZTAŁCENIA NA ODLEGŁOŚĆ/ PROCEDURA

PROCEDURA_ksztalcenia_na_odleglosc_od_25.03(1)(1).doc

 

Szanowni Rodzice!

Drodzy Uczniowie!

Bardzo serdecznie chciałam podziękować za współpracę, zrozumienie i życzliwość przy wdrażaniu zdalnego nauczania.
Dla nas wszystkich jest to zupełnie nowa rzeczywistość. Wszyscy się tego uczymy.

                                                                                                         Dyrektor PSP w Starym Korczynie

                                                                                                                Bożena Kruk