109 Rocznica Chrztu Bojowego 1 Pułku Piechoty Legionów Polskich – ,,Bitwy Korczyńskiej” pod Czarkowami.

 

W niedzielę 24 września 2023r. mieszkańcy gminy Nowy Korczyn, parafianie Starego Korczyna oraz przybyli goście zgromadzili się licznie na cmentarzu wojennym w Czarkowach, aby uczcić 109. Rocznicę Chrztu Bojowego 1 Pułku Piechoty Legionów Polskich – ,,Bitwy Korczyńskiej” pod Czarkowami. Oprawę artystyczną zapewnili uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Starym Korczynie, przygotowani przez Sylwię Cieplińską. Młodzież przedstawiła wzruszający montaż słowno – muzyczny o bohaterstwie walczących żołnierzy za naszą wolność. Wartę honorową przy pomniku legionowym pełniła delegacja OSP z Czarków. Poczty Sztandarowe OSP wystawiły miejscowości: Nowy Korczyn, Stary Korczyn, Czarkowy, Piasek Wielki, Strożyska i Sępichów. Przybyły delegacje nowokorczyńskich szkół ze sztandarami: Zespołu Szkolno – Przedszkolnego z Nowego Korczyna, Szkoły Podstawowej ze Starego Korczyna, Szkoły Podstawowej z Brzostkowa. Na uroczystości nie zabrakło harcerzy, a skautowską brać reprezentowała 14 Buska Drużyna Wielopoziomowa im. Lucjana Skrzyńskiego, działająca przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Opatowcu oraz harcerze ze Szkoły Podstawowej w Krzczonowie. Ze swoim sztandarem przybyli także kombatanci AK z Buska – Zdroju oraz przedstawiciele Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych Koło Batalionów Chłopskich z Nowego Korczyna. Jak zwykle wspaniały akcent muzyczny, oparty na patriotycznych nutach, zapewniła Orkiestra im. Jana III Sobieskiego z Nowego Korczyna. Po części artystycznej przybyłe delegacje złożyły wieńce i wiązanki biało- czerwonych kwiatów oraz zapaliły okolicznościowe znicze. Ceremonia przebiegła w bardzo wzniosłym nastroju, a przybyli na nią oddali należny szacunek wszystkim zmarłym poległym w czasie I i II wojny światowej na terenie Ponidzia.