Życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej  wszystkim Nauczycielom i Pracownikom naszej szkoły składam najserdeczniejsze życzenia i wyrazy uznania. Nauczycielom – aby nieśli kaganek oświaty mając niezachwianą nadzieję, że to, co robią na rzecz edukacji jest drogą do tworzenia nowych pokoleń Polaków. Pracownikom szkoły – aby wiedzieli, że dzięki ich pracy szkoła jest piękna, bezpieczna i zadbana. 

                                                   

                                                                                                                                                                                                                                                                     Dyrektor PSP w Starym Korczynie

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          B. Kruk