XII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci „Bezpiecznie na wsi mamy, bo ryzyko upadków znamy”

 

XII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci

„Bezpiecznie na wsi mamy, bo ryzyko upadków znamy”

W tym roku  3 osobowa grupa uczennic naszej szkoły  wzięła udział w XII Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym dla Dzieci „Bezpiecznie na wsi mamy, bo ryzyko upadków znamy”

Konkurs jest  jednym z działań prewencyjnych na rzecz zapobiegania wypadkom przy pracy i rolniczym chorobom  zawodowym  promujący pozytywne zachowania związane z pracą  i zabawą na terenie gospodarstwa rolnego.

 Konkurs przebiegał pod Honorowym Patronatem Ministerstwa  Rolnictwa i Rozwoju Wsi Henryka Kowalczyka, a współorganizatorami  tego przedsięwzięcia  są:  Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Państwowa Inspekcja Pracy, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa oraz Agencja Restrukturyzacji                   i Modernizacji Rolnictwa. Partnerem strategicznym konkursu jest AGRO Ubezpieczenia - Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, a partnerem  wspierającym – Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi.

W konkursie udział wzięły uczennice klasy czwartej: Tułak Ada, Pytlik Blanka i Szywała Julia.

Za udział w konkursie otrzymały dyplomy.

Ja dziękuję uczennicom za zaangażowanie i życzę dalszych sukcesów.

 opiekun    Barbara Gajda