Światowy Dzień Wody 2022

Światowy Dzień Wody 2022

 

 

22 marca obchodzimy Światowy Dzień Wody, który jest świętem ustanowionym przez Zgromadzenie Ogólne ONZ rezolucją z 22 grudnia 1992 roku. Temat przewodni tegorocznej kampanii to: „Wody podziemne. Uczynić widzialnym niewidoczne”.

Światowy Dzień Wody to okazja do podnoszenia świadomości społecznej na temat wyzwań, jakie stoją przed światem w zakresie dostępności do wody. Głównym celem obchodów jest wspieranie osiągnięcia 6 Celu Zrównoważonego Rozwoju, czyli zapewnienia wszystkim ludziom dostępu do wody i warunków sanitarnych poprzez zrównoważoną gospodarkę zasobami wodnymi.

Uczniowie naszej szkoły również włączyli się w obchody tego ważnego dla świata dnia. W związku z tym obejrzeli filmy edukacyjne „Woda wokół nas” i „”Valuing Water-ceniąc wodę”. Następnie wzięli udział w quizie na temat wody „ Wodny quiz” i zabłysnęli wiedzą na jej  temat. Najlepszą wśród nich okazała się uczennica klasy 5 Barbara Tomal!

Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy!                                 B.W.