Rekrutacja w Publicznej Szkole Podstawowej w Starym Korczynie w roku szkolnym 2022/2023

Zgodnie z art. 154 ust. 1 pkt 1 prawa oświatowego organ prowadzący publiczne przedszkole, publiczną inną formę wychowania przedszkolnego lub publiczną szkołę podstawową ustala terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do publicznego przedszkola, punktu przedszkolnego, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych.

Poniżej w tabelach przedstawiamy szczegółowo zakres czynności oraz terminy składania dokumentów dotyczących rekrutacji na rok szkolny 2022/2023 do szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Nowy Korczyn:

Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do publicznego przedszkola, punktu przedszkolnego, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1.

Składanie wniosków o kontynuacje wychowania przedszkolnego

 28.02.2022 r. - 04.03.2022 r.

 

2.

Złożenie wniosku o przyjęcie do publicznego przedszkola, punktu przedszkolnego, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

 07.03.2022 r.-18.03.2022 r.

13.06.2022 r.-29.07.2022 r.

3.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do publicznego przedszkola, punktu przedszkolnego, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy Prawo oświatowe

 21.03.2022 r. -23.03.2022 r.

22.08.2022 r.

4.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

  25.03.2022 r.

23.08.2022 r.

5.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

  28.03.2022 r. – 05.04.2022 r.

   24.08.2022 r. - 26.08.2022

  6.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i  kandydatów nieprzyjętych

08.04.2022 r.

29.08.2022 r.

 
Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych

 

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

 07.03.2022 r.-18.03.2022 r.

13.06.2022 r.-29.07.2022 r.

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej  publicznej szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy Prawo oświatowe

 21.03.2022 r. -23.03.2022 r.

22.08.2022 r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

  25.03.2022 r.

23.08.2022 r.

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

  28.03.2022 r. – 05.04.2022 r.

   24.08.2022 r. - 26.08.2022

  5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i  kandydatów nieprzyjętych

08.04.2022 r.

29.08.2022 r.

Rekrutacja w Publicznej Szkole Podstawowej w Starym Korczynie w roku szkolnym 2022/2023