Piknik rodzinny 2018

Szkoła Podstawowa w Starym Korczynie w dniu 3.06.2018r po raz kolejny zorganizowała Festyn Rodzinny. Mottem, które przyświecało tegorocznemu przedstawieniu były słowa „Cudownych rodziców mam”. Jak zwykle dopisała frekwencja i pogoda. Pani dyrektor B. Kruk otworzyła festyn krótką przemową. Tuż po rozpoczęciu przedszkolacy i uczniowie klas I-III zaprezentowali program artystyczny, w którym przedstawiły dla rodziców piosenki, wiersze tańce i humorystyczna scenka. Dzieci, które w ciągu roku szkolnego uczęszczały na zajęcia taneczne przedstawiły układ taneczny „Krakowiak”.

Po brawurowych występach przyszła kolej na gry i zabawy sportowe.  W tej części zaprezentowali się uczniowie z rodzicami. W czasie festynu zostały wręczone uczniom nagrody rzeczowe ufundowane przez wójta P. Zagaję. Strażacy z OSP w Starym Korczynie zaprezentowali swoje pojazdy oraz przygotowali zabawy dla dzieci. Było też lanie wody do czego zachęcała piękna pogoda. Natomiast Rada Rodziców po raz kolejny ufundowała słodki poczęstunek i kiełbaski na grilla. Wiele atrakcji, występów i piękna pogoda sprawiły, że dużo osób bawiło się do wieczora na przyszkolnym terenie.

Festyn rodzinny zintegrował społeczność lokalną i utwierdził w przekonaniu, że warto się spotykać i być razem a rodzina jest największą radością. Do występów dzieci przygotowały się pod kierunkiem nauczycielki Jolanty Kruk i Haliny Stulak.