Otwarcie boiska i wizyta Św. Mikołaja

 

 

 

Z początkiem grudnia w naszej szkole nastąpiło uroczyste otwarcie boiska szkolnego, które zostało wybudowane w ramach projektu „Kompleksowa poprawa bazy dydaktycznej i sportowej w placówkach oświatowych na terenie Gminy Nowy Korczyn”.  W uroczystości uczestniczyli marszałek Adam Jarubas, wójt Paweł Zagaja, zastępca wójta Piotr Strach, radna pani Krystyna Szafraniec oraz rodzice. Po krótkiej modlitwie boisko zostało również poświęcone przez księdza dziekana Marka Małczęcia.

Następnie uroczystość przeniosła się do sali gimnastycznej, gdzie pani dyrektor Bożena Kruk oraz delegacja uczniów  podziękowali marszałkowi i samorządowcom za wspieranie naszej placówki i wzbogacenie oferty dydaktycznej szkoły w boisko wraz z piłkochwytami, bieżnię i skocznię w dal   a także tablicę interaktywną. Następnie ku zdziwieniu gości pojawił się Św. Mikołaj, który obdarował gości piłkami, a dzieci słodyczami.