Ogólnopolski turniej Wiedzy pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom’ – eliminacje gminne

 

Ogólnopolski turniej Wiedzy pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom’ – eliminacje gminne

W dniu 03 kwietnia 2023r. w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Nowym Korczynie przeprowadzone zostały gminne eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „ Młodzież Zapobiega Pożarom”. Turniej został przeprowadzony w dwóch kategoriach wiekowych: kat. I – uczniowie klas I – IV i kat. II - uczniowie klas V – VIII. W konkursie wiedzy pożarniczej udział wzięli przedstawiciele dwóch szkół z terenu gminy Nowy Korczyn: z Publicznej Szkoły Podstawowej w Starym Korczynie oraz z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Nowym Korczynie. Wyniki zmagań przedstawiały się następująco:

W kategorii pierwszej klas I – IV:

I miejsce – Antoni Miroska – Publiczna Szkoła Podstawowa w Starym Korczynie

II miejsce – Jakub Wawrzyk - Publiczna Szkoła Podstawowa w Starym Korczynie

W kategorii drugiej klas V – VIII:

I miejsce  - Katarzyna Słabiak  - Zespół Szkolno – Przedszkolny w Nowym Korczynie

II miejsce  - Tomasz Fetera  - Zespół Szkolno – Przedszkolny w Nowym Korczynie

III miejsce – Lena Wawrzyk - Publiczna Szkoła Podstawowa w Starym Korczynie

Zwycięzcy poszczególnych kategorii uzyskali awans do eliminacji powiatowych Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej. Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz nagrody ufundowane przez Burmistrza Miasta i Gminy Nowy Korczyn p. Pawła Zagaję, ponadto zwycięzcy dodatkowo dyplomy ufundowane przez komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Busku - Zdroju. Za przygotowanie dzieci do turnieju odpowiedzialni byli: Zespół Szkolno - Przedszkolny p. Paweł Kulik, Publiczna Szkoła Podstawowa p. Arkadiusz Modzelewski.

                                                                                                                                                                                                                                 koordynator szkolny Arkadiusz Modzelewski