Międzynarodowy Konkurs Informatyczny „Bóbr” rozstrzygnięty!

 

Bóbr to polska nazwa powołanego do życia w 2004 roku na Litwie międzynarodowego konkursu Bebras z zakresu informatyki oraz technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

Głównym celem konkursu jest rozwój i kształtowanie myślenia algorytmicznego i komputacyjnego oraz popularyzacja posługiwania się technologią informacyjną i komunikacyjną wśród wszystkich uczniów na wszystkich etapach edukacyjnych.
W szczególności konkurs ma na celu:

  • zwiększenie zaangażowania uczniów w stosowaniu komputerów i technologii informacyjnej podczas poznawania różnych dziedzin od samego początku pobytu w szkole, przyczynianie się do rozwoju i kształtowania twórczego podejścia przy zdobywania wiedzy i umiejętności,
  • sprzyjanie wyrównywaniu szans stosowania tej technologii w grupach dziewcząt i chłopców posiadających dostęp do komputerów, jak i nie mających takiego dostępu,
  • zachęcanie uczniów do zdobywania umiejętności potrzebnych w ich życiu osobistym i w przyszłej pracy zawodowej,
  • stwarzanie okazji do wymiany doświadczeń między uczniami i nauczycielami z różnych szkół w różnych krajach.

Posługiwanie się technologią niesie w sobie wiele ważnych aspektów poznawczych, społecznych i kulturowych. W konkursie mocno akcentowane są elementy międzykulturowe i europejskie.

W polskiej edycji konkursu wzięło udział  14 uczniów z naszej szkoły.

Klasa 5 – Julia Szywała i Sergiv Troshyn.

Klasa 6 – Roksana Ciosek, Barbara Tomal, Antoni Trybała i Marcin Ząbek.

Klasa 7 – Lena Wawrzyk, Weronika Tomal, Zuzanna Wójcik, Kacper Bartkowiak i Jan Gawlik.

Klasa 8- Anna Szumilas i Oskar Dybała.

Choć nie udało się zdobyć miejsca na podium, to bardzo dziękuję wszystkim uczestnikom  za udział w konkursie i zapraszam za rok!

Wszyscy uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy od organizatora.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                B.W.