Konkurs „Geo-Planeta” rozstrzygnięty!

 

 „GEO-PLANETA” to Ogólnopolski Konkurs Geograficzny  przeprowadzany przy współpracy merytorycznej z Wydziałem Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego przez Stowarzyszenie Upowszechniania Wiedzy i Kultury Regionalnej „Pokolenie” – Ogólnopolskiego Organizatora Konkursu.

Ideą Konkursu jest:
      - poszerzenie wśród młodzieży wiedzy o geografii Polski i świata;
      - aktywizacja miłośników ojczystej przyrody poprzez prezentowanie i honorowanie ich osiągnięć;
      - rozwijanie wśród młodzieży pasji do zwiedzania, podróżowania i odkrywania różnorodnych miejsc i zakątków Polski i świata.

 W tegorocznej, XIV Edycji Konkursu Geo-Planeta, wzięło udział  8 uczniów z klas VI-VII:

KLASA VI:

1.      Marcin Ząbek

2.      Barbara Tomal

3.      Roksana Ciosek

KLASA VII

1.      Lena Wawrzyk

2.      Ewelina Szydłowska

3.      Weronika Tomal

4.      Zuzanna Wójcik

5.      Kacper Bartkowiak

Wyróżnienie w konkursie otrzymali:

Lena Wawrzyk

Weronika Tomal

Marcin Ząbek

Uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy od organizatora.

Wszystkim gratuluję, bardzo dziękuję za udział w konkursie i zapraszam za rok!

 

Szkolny organizator konkursu B.Witkoś