Konkurs „Bezpieczeństwo w sieci”

Konkurs „Bezpieczeństwo w sieci”

 

Konkurs jest organizowany w ramach programu „Szkoła bezpieczne miejsce-szkoła dialogu”. Organizatorem konkursu jest Świętokrzyski Kurator Oświaty, a współorganizatorami konkursu są: Powiatowy Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku - Zdroju oraz Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku – Zdroju, Komenda Powiatowa Policji w Busku - Zdroju. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych z powiatów buskiego, kazimierskiego i pińczowskiego.

 

Celem konkursu jest :

a)      rozwijanie wiedzy dzieci i młodzieży z zakresu bezpieczeństwa w Internecie, praw każdego człowieka do prywatności oraz z ochroną danych osobowych.

b)      rozwijanie umiejętności korzystanie z zasobów Internetu, wyszukiwania wartościowych treści,

c)      zapoznanie z przejawami cyberprzemocy i przestępstwami dokonywanymi w sieci      

z udziałem młodego człowieka oraz ich konsekwencjami.

 

W konkursie uczestniczyło 17 uczniów z naszej szkoły:

- w kategorii klas I-III – praca plastyczna- Julia Koszela, Maja Krupa

- w kategorii klas IV-VI- test - Blanka Pytlik, Julia Szywała, Roksana Ciosek, Barbara Tomal, Antoni Trybała, Jan Gawlik, Ewelina Szydłowska, Weronika Tomal, Zuzanna Wójcik, Wiktor Krupa, Kacper Bartkowiak

-w kategorii klas VII-VIII – test - Anna Szumilas, Alicja Skorupa, Oskar Ciosek,

 

Nad przebiegiem szkolnego etapu konkursu czuwała komisja w składzie; Barbara Witkoś, Sylwia Cieplińska, Artur Jaroszek. Zgodnie z regulaminem, do etapu rejonowego zakwalifikowali się;

- z klas IV-VI- Zuzanna Wójcik

-z klas VII-VIII- Oskar Ciosek

 

Gratulujemy i życzymy sukcesów na etapie rejonowym.

 

B.W.