Karta rowerowa

W dniu 12 kwietnia 2022 r. uczniowie kl. IV , V i VI Publicznej Szkoły Podstawowej w Starym Korczynie przystąpili do  do egzaminu na kartę rowerową.

EGZAMIN SKŁADAŁ SIĘ Z DWÓCH CZĘŚCI.

  1. Część teoretyczna.

Było to sprawdzenie wiadomości, część odbywała się w formie testu jednokrotnego wyboru w wersji elektronicznej. Celem egzaminu teoretycznego było sprawdzenie znajomości przepisów ruchu drogowego niezbędnych do bezpiecznego kierowania rowerem w ruchu drogowym. 

2.      Część praktyczna. 

Ocenie podlegało:

          - pozycja kierującego na pojeździe

          - płynne ruszanie z miejsca

          - upewnianie się o możliwości skrętów i sygnalizowanie zmian kierunku jazdy

          - jazda po łuku, slalom między pachołkami,  bez podpierania się nogami

          - hamowanie i zatrzymywanie pojazdu w określonym miejscu

         

Nad bezpiecznym i sprawnym przeprowadzeniem egzaminu czuwała  komisja w składzie: p.Paweł Kulik – nauczyciel techniki,

przedstawiciele Policji : starsza aspirant Justyna Konopka, asp. szt. Rafał Kosałka

Egzamin na kartę rowerową zaliczyło  15 uczniów.

 Gratulujemy!