INFORMACJA DLA RODZICÓW I UCZNIÓW KLAS 8

Drodzy Rodzice,

Wasze dzieci przygotowują się do jednej z ważniejszych decyzji w swoim życiu. Tą decyzją jest wybór szkoły ponadpodstawowej związanej z wyborem zawodu. Proces podejmowania decyzji zapewne nie tylko dla Waszych dzieci, ale i dla Was, Rodziców, jest ekscytujący i trudny. Dlaczego? Choćby dlatego, że świat edukacji oraz pracy zmienia się dynamicznie. Łatwiej będzie podjąć właściwą decyzję, jeśli będziecie mieć informacje między innymi o talentach, możliwościach, zainteresowaniach swoich dzieci, o zmianach w systemie edukacji, o najnowszych trendach  na rynku pracy. W większości  podejmowanie świadomych decyzji zawodowych wśród dzieci i młodzieży odbywa się wraz z rodzicami. 

Świętokrzyski Kurator Oświaty wraz z Dyrektorami szkół pragnie wspierać Was, Rodziców, w pełnieniu funkcji doradczych dla swoich dzieci.  W tym celu na terenie naszego powiatu został  uruchomiony Punktu Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego dla rodziców i uczniów szkół podstawowych.  Ma on siedzibę w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 3 w Busku-Zdroju przy ul. Grotta 3.  Dzięki temu macie Państwo  możliwość:

      skorzystania z konsultacji dla rodziców w szkole lub Punkcie Doradztwa 

       przeprowadzenia indywidualnej porady i diagnozy – po wcześniejszym ustaleniu terminu

      uzyskanie informacji na temat  możliwości dalszego kształcenia dla ucznia

      uzyskanie informacji na temat zawodów przyszłości i aktualnych trendów na rynku pracy.

Działalność Punktów Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego przeznaczona jest dla wszystkich tych,  dla których ważnym zagadnieniem i szczególną troską jest właściwe ukierunkowanie dzieci i młodzieży w wyborze kierunku kształcenia i przyszłego zawodu adekwatnego do przejawianych predyspozycji i zainteresowań.

Liczymy, że chętnie skorzystają państwo z proponowanej oferty współpracy.

https://kuratorium.kielce.pl/28181/wykaz-punktow-doradztwa-edukacyjno-zawodowego-oraz-mapa/

 

Punkty Doradztwa Zawodowego w Busku –Zdroju:

·         Punkt Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 3 w Busku- Zdroju (wcześniejsze ustalenie porady pod nr tel. 608 356 155 po godz. 16)

·         Młodzieżowe Centrum Kariery OHP ul. Kościuszki 60/204 (wcześniejsze ustalenie porady pod nr tel. . 41 370 82 84 w godz. 9-16)

·         Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Busku-Zdroju al. Mickiewicza 27 ( rejestracja telefoniczna 501 356 354, 41 378 3597 ) czynna od 8 do 17.

 

 
Obszar załączników