INFORMACJA

 

W dniach 23, 24, 25 maja 2023. odbywać się będzie egzamin ósmoklasisty. 

Są to dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla uczniów klas 1 - 7.

Również nie pracuje oddział przedszkolny ze względu, iż znajduje się w budynku szkoły, w którym odbędzie się egzamin.

( Rozporządzenie MEN z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego, Dz.U. poz. 1603 oraz z 2019 r. poz. 318 i 1093 ) .

Uczniom klasy ósmej życzymy powodzenia!!!