Gminne rozgrywki w piłce nożnej - Stary Korczyn 2019

W dniu 03 czerwca 2019 roku na boisku sportowym przy Publicznej Szkole Podstawowej w Starym Korczynie obyły się Gminne Międzyszkolne Mistrzostwa w Piłce Nożnej.

Udział w imprezie wzięli uczniowie: klas VII - VIII reprezentujący Publiczną Szkołę Podstawową ze Starego Korczyna – opiekun p. Arkadiusz Modzelewski, klas VII - VIII reprezentujący Publiczną Szkołę Podstawową z Nowego Korczyna oraz uczniowie III klas gimnazjalnych z Nowego Korczyna – opiekun p. Artur Grzesiak. W wyniku końcowej klasyfikacji miejsca na podium zajęły kolejno:

I miejsce PSP Stary Korczyn

II miejsce Gimnazjum Nowy Korczyn

III miejsce PSP Nowy Korczyn

Mecze rozgrywane były systemem „każdy z każdym”, a wyniki przedstawiały się następująco:

PSP Stary Korczyn – Gimnazjum 1 : 1

PSP Stary Korczyn – PSP Nowy Korczyn 6 : 2

PSP Nowy Korczyn - Gimnazjum 2 : 5

Ze sportowym pozdrowieniem: AM