DZIEŃ ZIEMI 2023- „ZAINWESTUJ W NASZĄ PLANETĘ”

 

DZIEŃ ZIEMI 2023- „ZAINWESTUJ W NASZĄ PLANETĘ”

Dzień Ziemi nazywany także Międzynarodowym Dniem Ziemi, to coroczne wydarzenie obchodzone w celu promowania ochrony środowiska, poszerzania świadomości ekologicznej i inspirowania do życia w zgodzie z naturą. Idea obchodów Dnia Ziemi została zapoczątkowana w 1970 r. przez amerykańskiego senatora Gaylorda Nelsona.

Uczniowie klas I-8 włączyli się w obchody tego globalnego święta. W tym celu została przeprowadzona grywalizacja z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. Efektem wspólnych działań było rozwiązanie krzyżówek geograficzno-ekologicznych, z których wybrzmiały hasła:

„ZAINWESTUJ W NASZĄ PLANETĘ”

„ZIEMIA, NASZA PLANETA”

„ZIEMIA NA KRAWĘDZI”

Hasło przewodnie tegorocznych obchodów „Zainwestuj w planetę”, podkreśla znaczenie poświęcenia naszego czasu, zasobów i energii na rozwiązanie palących kwestii środowiskowych: rabunkowej eksploatacji zasobów, degradacji ekosystemów, problemu zmiany klimatu…

Musimy być świadomi, że to nasze osobiste zaangażowanie – czyli właśnie inwestowanie w naszą planetę, jest konieczne, aby ją chronić, jest receptą na lepszą przyszłość.

Dziękuję wszystkim za aktywny udział w tej akcji.

                                                                                                                                                                                                                                                                                  B.W.