Dzień Edukacji Narodowej 2021

W dniu 15 października 2021 roku uczniowie klasy szóstej oraz piątej naszej szkoły w krótkim występie uczcili Dzień Edukacji Narodowej. W przygotowanie inscenizacji zaangażowani byli panowie: A. Modzelewski, P. Kulik, A Jaroszek, a sam jej przebieg pokazał w sposób humorystyczny współpracę uczniów z nauczycielem podczas lekcji. Następnie dzieci piosenką podziękowały wszystkim nauczycielom za trud wkładany w ich pracę oraz złożyły życzenia. Na koniec swoje podziękowania i życzenia dla całego grona pedagogicznego i pracowników szkoły przekazała p. dyrektor szkoły Bożena Kruk.

A.M.