„Tropem Wilczym” 2022

 

W dniu 01 marca 2022 roku uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej w Starym Korczynie włączyli się do akcji „Bieg Tropem Wilczym”.

 

W 2011 r. dzień 1 marca został ustanowiony świętem państwowym – Narodowym Dniem Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. Jest to święto, honorujące i upamiętniające żołnierzy polskiego podziemia antykomunistycznego i antysowieckiego działającego w latach 1944 – 1963 w obrębie przedwojennych granic RP. Akcja została zapoczątkowana w 2013 roku przez grupę pasjonatów i działaczy społecznych postanowiła  zorganizować „Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych” w lesie koło Zalewu Zegrzyńskiego. Pierwsza edycja biegu miała charakter surwiwalowy a wzięło w niej udział 50 uczestników. Rok później, dzięki wielkiemu zaangażowaniu ludzi z Fundacji Wolność i Demokracja, która organizuje go do dzisiaj, bieg zaczął nabierać rozpędu i został przeniesiony w miejsce znane z późniejszych edycji w Warszawie – Park Skaryszewski. Od 2015 bieg ma charakter ogólnopolski i na stałe wpisuje się w kalendarz wydarzeń biegowych. (https://tropemwilczym.org/)

 

W przedsięwzięcie zaangażowali się zarówno uczniowie jak i nauczyciele: historii – pan Paweł Kulik, języka polskiego – pani Urszula Lasak oraz wychowania fizycznego – pan Arkadiusz Modzelewski. Z pośród wszystkich uczniów, którzy wystartowali w biegu na „Dystansie Pamięci” – 1963 metry troje pierwszych będących na mecie otrzymało pamiątkowe nagrody ufundowane przez organizatora w postaci: pamiątkowych medali, koszulek okazjonalnych oraz bidonów. Pozostali uczniowie pamiątkowe naklejki. W szkole prócz samego biegu jaki się odbył na terenie przyszkolnym, została również zaprezentowana akademia związana z tematyką „Żołnierzy Wyklętych” przygotowana przez uczniów klasy VI pod nadzorem polonistki pani Urszuli Lasak. Ważną częścią tego wydarzenia była również lekcja historii przygotowana przez pana Pawła Kulika i przeprowadzona na holu szkolnym  dla wszystkich uczniów oraz pracowników. Jej tematyka  nawiązywała również do obecnych wydarzeń toczących się na Ukrainie.

 

Ponadto Publiczna Szkoła Podstawowa w Starym Korczynie przyłączyła się do akcji „Zbiórka dla Ukrainy”. Zainteresowani chęcią pomocy mogą przynosić do placówki najpotrzebniejsze produkty, które zostaną przekazane dla potrzebującej ludności ukraińskiej.

 

A.M.